30 lat samorządu w gminie Łagiewniki

środa, 27.5.2020 09:30 5097 4

27 maja 2020 przypada XXX rocznica odrodzenia samorządu terytorialnego w Polsce. Lata osiemdziesiąte to czas, kiedy w walce tworzy się „Solidarność” - nowa siła, pod przywództwem Lecha Wałęsy. Owa nowa siła doprowadza do wyborów do Sejmu – ich wynik utrwala nową demokratyczną rzeczywistość.

Ustawa o samorządzie terytorialnym, z 8 marca 1990 roku, przywraca społeczeństwom lokalnym prawo wyboru swoich władz. Odtąd obywatele mają sami decydować o tym, kto będzie rządził w ich gminie.
Ustaloną datę wyborów do rad gmin i miast (27 maja 1990 r.) poprzedza utworzenie Obywatelskiego Komitetu, który na swoje barki bierze przygotowanie i wybór kandydatów do przyszłej Rady Gminy. Obywatelski komitet w swych szeregach jednoczy wszystkie postępowe siły; w jego skład wchodzą ci, którzy wierzyli w zwycięstwo i zmiany w gminie.

Kandydatów na przyszłych radnych Rady Gminy w wolnych wyborach zgłaszają Obywatelski Komitet, Komitet Wyborczy Ruchu Ludowego oraz Komitety Radnych, (które je utworzyły). W wyniku pierwszych wolnych i demokratycznych wyborów, 27 maja 1990 r., w gminie Łagiewniki wybrano:
- 12 radnych Obywatelskiego Komitetu
- 6 radnych Komitetu Wyborczego Ruchu Ludowego
- 2 radnych niezrzeszonych.

Na pierwszej sesji Rady Gminy Łagiewniki, która odbyła się 6 czerwca 1990 roku wybrano władze i komisje Rady Gminy. Pierwszym przewodniczącym nowo powstającej wspólnoty samorządowej został Bogdan Budkiewicz. Ogłoszono konkurs na wybór wójta gminy – w wyniku konkursu z trzech kandydatów wybrano Janusza Guzdka.

Nowo powstały samorząd terytorialny, jako podstawowa jednostka strukturalna państwa, zaczął pełnić rolę głównej instytucji realizującej potrzeby mieszkańców gminy. Jednocześnie, zgodnie z przepisami, zaczął wprowadzać w życie zadania, jakie zostały przed nim postawione. Był to okres przejmowania zadań i komunalizacji mienia. Dzień po dniu gmina przejmowała, zatem mienie skarbu państwa, (co wynikało z przepisów ustawy). Od Agencji Rynku Rolnego, przejęte zostało mienie przy ulicy Słowiańskiej, na bazie, którego powstał Zakład Usług Komunalnych.

Już od 1 stycznia 1992 roku, jako jedna z pierwszych gmin w kraju, przejęliśmy oświatę gminną. Szkoły i placówki filialne funkcjonowały wtedy w 9 miejscowościach. Reorganizacja szkół okazała się koniecznością, był to proces trudny i czasami bolesny, ale z perspektywy widać, że potrzebny. Aktualnie w gminie funkcjonuje 3 szkoły podstawowe.

Od 1990 roku w granicach gminy działa 14 jednostek pomocniczych – sołectw. Obecnie mija ósma kadencja Rady Gminy Łagiewniki. Rada Gminy ośmiokrotnie zmieniała swój skład:
- w 1 i 2. kadencji w latach 1990-1998 kiedy Radzie Gminy przewodniczył Bogdan Budkiewicz, liczyła ona 20 radnych,
- w 3. kadencji w latach 1998-2002 radzie przewodniczył Jerzy Niżałowski,
- w 4. kadencji w latach 2002-2006 skład rady liczył 15 radnych, przewodniczył jej Andrzej Kaczmarczyk,
- w 5. kadencji w latach 2006-2010 radzie przewodniczyła Krystyna Marczak,
- w 6. kadencji w latach 2010-2014 radzie przewodniczyła Maria Łaskarzewska,
- w 7. kadencji w latach 2014-2018 radzie przewodniczył Paweł Kondrakiewicz,
- w 8. kadencji w latach 2018 - 2022 radzie przewodniczy Dobromiła Szachniewicz.

Gminą Łagiewniki kierowali wójtowie:
- w latach 1990-2006 wójtem gminy Łagiewniki był Janusz Guzdek,
- w latach 2006-2018 wójtem gminy Łagiewniki był Janusz Szpot,
- od roku 2018 wójtem gminy Łagiewniki jest Jarosław Tyniec.

W latach 1990-2002 Rada Gminy spośród radnych, wybierała Zarząd Gminy, któremu przewodniczył wójt.

W minionym dwudziestoleciu powstała w naszej gminie nowoczesna oczyszczalnia ścieków, zwodociągowano wszystkie miejscowości a większość została skanalizowana, zorganizowane zostało na naszym terenie wysypisko śmieci, wybudowano nowy ośrodek zdrowia, okazały budynek gimnazjum, salę gimnastyczną w Olesznej, do szkoły podstawowej w Łagiewnikach dobudowano skrzydło z nowymi klasami lekcyjnymi. W kilku miejscowościach na terenie naszej gminy powstały nowe świetlice, liczne place zabaw dla dzieci a w Łagiewnikach okazały plac rekreacyjno - sportowy.

Gmina w roku 1995 pozyskała z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej milion złotych na budowę oczyszczalni ścieków w Łagiewnikach. Efektem tego było dwukrotne w 1998 i 1999 roku wprowadzenie gminy do „Złotej setki” gmin w Polsce z największymi osiągnięciami inwestycyjnymi oraz otrzymaniem nagrody „Zielonego liścia” w zakresie ekologii.

W okresie 30-lecia wspólnoty samorządowej gmina organizowała prace interwencyjne, roboty publiczne, zatrudniała absolwentów na staże przy współpracy z urzędem pracy.

Od roku 1994 Łagiewniki mają własne godło, które nawiązuje do prastarej historycznej nazwy wsi wywodzącej się od słowa „Łagiew”. Od 1989 roku w gminie obchodzone są uroczyście święta: Dzień Niepodległości (11 listopada), Święto Plonów (dożynki) a od 2002 roku – Dzień Kresowiaka.

Gmina współfinansuje sport masowy, działalność pięciu jednostek ochotniczych straży pożarnych. Na terenie gminy działają prywatne zakłady pracy, które dają utrzymanie wielu rodzinom.

Ustawa o samorządzie terytorialnym z 8 marca 1990 roku, a także przepisy innych ustaw, wyznaczyły kierunki działań dla organów władzy wykonawczej i ustawodawczej. Oceniając te działania z perspektywy minionych dwudziestu lat, należy wyrazić uznanie tym, którzy o system wolnej władzy walczyli. Realizowane były plany nasze i naszych wyborców. Czy można było lepiej, więcej? Weryfikacji, co 4 lata dokonują wyborcy, wystawiając władzy ocenę.

        Tadeusz Szot
Moja Gmina Łagiewniki

Przeczytaj komentarze (4)

Komentarze (4)

piątek, 02.10.2020 08:05
Jaki wielki wstyd my którzy tworzyliśmy nowe organizacje samorządowe...
b.radny czwartek, 01.10.2020 08:19
Radni pierwszej kadencjj jeszcze żyją - wstyd P. Wójcie obecny
czwartek, 28.05.2020 15:11
Śmieci zafundowała nowa zmiana po nowych cenach .
środa, 27.05.2020 10:18
"Odtąd obywatele mają sami decydować o tym, kto będzie rządził...