Zaproszenie na pokaz filmowy wieńczący realizację warsztatów filmowych dla uczniów szkół podstawowych p.n „Oblicza przemocy”.

czwartek, 25.5.2023 09:15 591

W ramach projektu „Wdrożenie zintegrowanych programów zapobiegania przemocy domowej – utworzenie Centrum dla Rodzin w Gminie Miejskiej Dzierżonów realizowanego jest w ramach Programu „Sprawiedliwość” finansowanego ze środków funduszy norweskich i środków krajowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie  w okresie od marca do maja 2023 r realizowane były warsztaty filmowe dla uczniów dzierżoniowskich szkół podstawowych  p.n „Oblicza przemocy”.

Głównym celem przeprowadzenia warsztatów było wykonanie przez uczestników krótkich filmów na temat przemocy domowej, rówieśniczej, cyberprzemocy i pokazanie zjawiska oczami młodych ludzi. Uczestnicy warsztatów zostali zapoznani z technikami tworzenia filmów informacyjnych, scenariuszy filmowych, podstawami reżyserii oraz sztuki aktorskiej. Filmy zostały wykonane za pomocą telefonów komórkowych i w przyszłości będą stanowić materiał edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych. Zajęcia warsztatowe prowadzone były przez reżysera filmowego i aktora Pana Roberta Wrzoska.

Realizatorzy projektu zapraszają mieszkańców Dzierżoniowa na pokaz filmowy wieńczący realizację działania. W czasie pokazu zostaną zaprezentowane filmy wykonane przez uczniów.

Pokaz filmowy odbędzie się w dniu 05.06.2023 r. w sali kinowej DOK o godz. 17:00.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie w ramach realizacji  projektu oferuje pomoc psychiatry, psychologa, terapeuty ds. uzależnień, oraz specjalisty w zakresie terapii małżeńskiej czy prawnika, który pomoże z każdym problemem prawny, akademia kompetentnego rodzica, grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy. Aby skorzystać z pomocy należy skontaktować się z pracownikami OPS, którzy w dalszej kolejności pokierują dalszych działaniach.

Pomoc ta jest bezpłatna