(Nie)zapisane historie - finał w Mościsku

poniedziałek, 19.9.2022 13:13 895 0

Fundacja Forum Dialogu Między Kulturami wraz z instytucjami partnerskimi: Dzierżoniowskim Ośrodkiem Kultury, Muzeum Miejskim Dzierżoniowa, Miejskim Ośrodkiem Kultury i Sztuki w Bielawie, Miejsko-Powiatową Biblioteką Publiczną w Dzierżoniowie, Biblioteką Publiczną Gminy Dzierżoniów zrealizowała projekt "Historie (nie)zapisane. Cyfrowe Archiwum Ziemi Dzierżoniowskiej". 17 września podsumowano projekt w Mościsku.

Projekt obejmował  przeprowadzenie warsztatów dla młodzieży z zakresu historii mówionej, nagranie relacji świadków historii oraz digitalizację fotografii i innych materiałów archiwalnych pochodzących z prywatnych zbiorów. Powstaje dzięki temu Cyfrowe Archiwum Ziemi Dzierżoniowskiej (obejmujące rozbudowaną i uaktualnioną w toku prowadzonych działań stronę internetową Cyfrowego Archiwum Dzierżoniowa oraz nowo utworzone Cyfrowe Archiwum Bielawy i Cyfrowe Archiwum Gminy Dzierżoniów), które ma stać się przestrzenią do odkrywania lokalnej historii oraz miejscem spotkania pokoleń wspólnie budujących oddolną narrację o pamięci.

Uczestnicy projektu - mieszkańcy Piławy Dolnej i Włók odebrali pamiątkowe dyplomy. Organizatorzy podziękowali za zaufanie i podzielenie się historiami swojego życia, dzięki którym fakty i relacje będą mogły zostać zachowane dla przyszłych pokoleń. Dodatkowych wzruszeń dodała recytacja wiersza przez Marię Myślicką z Piławy Dolnej.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)