Zmiany w Radzie Miejskiej Szczawna-Zdroju

poniedziałek, 1.3.2021 12:14 353 0

Adam Motyka został wybrany na nowego przewodniczącego Rady Miejskiej w Szczawnie – Zdroju. 
Pan Adam Motyka od blisko 50 lat jest mieszkańcem Szczawna. Przez 20 lat był związany zawodowo z miejscowymi placówkami oświaty, gdzie pracował jako nauczyciel wychowania fizycznego. Prywatnie jest mężem, ojcem i dziadkiem czworga wnucząt. Jest radnym kadencji 2018 - 2023.
 Zapytaliśmy nowego przewodniczącego, jak widzi swoją rolę i jakie cele będzie realizować? 
Na tą chwilę moja rola sprowadza się do uspokojenia sytuacji, która obecnie ma miejsce w radzie i mam nadzieję, że dzięki mojemu doświadczeniu życiowemu to mi się uda. Rolą radnego jest wspieranie lokalnej władzy a wszędzie tam, gdzie są wątpliwości, należy szukać konsensusu. Kłótnie i animozje bardzo źle służą miastu i osłabiają jego wizerunek. Naszą siłą powinna być siła spokoju i wzajemnego zrozumienia. W tym miejscu apeluję do radnych – Zacznijmy słuchać siebie wzajemnie, przedstawiajmy merytoryczne argumenty i szukajmy konsensusu. Praca radnych to praca zespołowa – podkreśla nowy przewodniczący Adam Motyka. Radni obecnej kadencji powinni skoncentrować swoje prace na realizacji głównego projektu czyli budowie nowego zespołu szkolno – przedszkolnego. Nie ma miasta bez uzdrowiska, to uzdrowisko jest motorem napędowym Szczawna, tu musi się pojawić pozytywna korelacja współpracy. Wszystkie nasze siły i środki powinny zmierzać do likwidacji jak największej ilości trujących kopciuchów, mieszkańców powinno się edukować, warto w takie działania zaangażować też radnych. Ze spraw ważnych kolejne to utworzenie nowych miejsc parkingowych oraz publicznych toalet z prawdziwego zdarzenia. 
Przypominamy, iż nowego przewodniczącego wybrało ośmiu radny w poniedziałek 22 lutego, podczas XXX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Szczawnie - Zdroju.

źródło: UM Szczawno-Zdrój

Dodaj komentarz

Komentarze (0)

Przetargi
i Obwieszczenia

Zobacz