Zmiany w podatkach i opłatach lokalnych

sobota, 12.3.2016 11:10 1146 0

Urząd Gminy Czarny Bór informuje, że w związku ze zmianą ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych od dnia 1 stycznia 2016 r., zgodnie z art. 11a, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności 1 raty w przypadku gdy jego wysokość nie przekracza 100 zł.
Ponadto zgodnie z art. 8a ww. ustawy nie wszczyna się postępowania, jeżeli wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy nie przekracza w 2016 r. kwoty 6,10 zł.
Wyżej wymienione zasady dotyczą podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

źródło: UG Czarny Bór

Dodaj komentarz

Komentarze (0)