Zdalna pomoc ofiarom przestępstw i członkom ich rodzin

piątek, 24.4.2020 11:35 534 0

Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem pamiętaj, że możesz otrzymać bezpłatną pomoc prawną, psychologiczną oraz finansową dzwoniąc pod numer 517 592 784. Projekt współfinansowany został ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Niestety podczas pandemii koronawirusa przestępstwa dalej są popełniane, a w związku z tym codziennie i policjanci mają styczność z osobami nimi dotkniętymi. Na terenie Wałbrzycha została więc uruchomiona infolinia pn. "Pomoc zdalna osobom pokrzywdzonym przestępstwem". Telefoniczne dyżury pełnią wykwalifikowani prawnicy i psychologowie.

Informacje udzielane są telefonicznie pod numerem 517 592 784 od poniedziałku do piątku w godz od 10:00 – 14:00 oraz w soboty przez 4 godziny. Specjalny numer przeznaczony jest dla osób, które w związku z obecną sytuacją nie wiedzą, gdzie szukać pomocy, a co najważniejsze, z pomocy mogą skorzystać zdalnie.

Pomoc dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, oferowana jest w zakresie pomocy specjalistycznej, tj.:

    • pomocy prawnej,
    • mediacji,
    • pomoc tłumacza migowego,
    • pomocy psychologicznej,
    • doradztwa pierwszego kontaktu,
    • finansowanie szkoleń i kursów,
    • pokrywania kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia,
    • finansowania okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, a lokal mieszkalny nie jest użytkowany przez inne osoby;
    • finansowania przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw związanych z przestępstwem,
    • pokrywania kosztów żywności lub bonów żywnościowych
    • finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego. 

Wszystkie działania na rzecz osób pokrzywdzonych współfinansowane są ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.
źródło: KMP w Wałbrzychu

Dodaj komentarz

Komentarze (0)