Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego z wotum zaufania i absolutorium

czwartek, 30.6.2022 11:47 367 0

Na dzisiejszej XXXVI Sesji Rady Powiatu Wałbrzyskiego Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego otrzymał absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok. Podjęto również uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Wałbrzyskiego za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Wałbrzyskiego za 2021 rok.

W imieniu radnych Przewodnicząca Rady Powiatu Wałbrzyskiego – Sylwestra Wawrzyniak złożyła na ręce Starosty Powiatu Wałbrzyskiego Krzysztofa Kwiatkowskiego kwiaty z podziękowaniami za wykonaną pracę.

„Dziękuję Zarządowi, radnym oraz przede wszystkim pracownikom Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu oraz jednostek organizacyjnych - to wotum zaufania i absolutorium jest Waszą zasługą i sukcesem” - dodał Krzysztof Kwiatkowski – Starosta Powiatu Wałbrzyskiego przekazując na ręce pracownika Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu wiązankę kwiatów.

Radni procedowali też m.in.
- uchwałę dotyczącą zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wałbrzyski;
- uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków (dla Gminy Miasta Boguszów – Gorce, Ratusz);
- uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków (dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Czarnym Borze – Gmina Czarny Bór);
- uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków (dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Józefa Oblubieńca N.M.P. w Starych Bogaczowicach);
- uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków (dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Świętej Rodziny w Gostkowie).

Była to ostatnia Sesja Powiatu Wałbrzyskiego przed wakacjami.

źródło: FB Ziemia Wałbrzyska

Dodaj komentarz

Komentarze (0)