Zakończyły się przebudowy dróg w Witkowie [FOTO]

poniedziałek, 14.8.2023 16:11 257 0

Zakończyła się inwestycja pn. "Przebudowa drogi na dz. nr 672 w Witkowie". W ramach inwestycji drogowej została przebudowana droga o długości 130 metrów. Zakres prac drogowych polegał na: położeniu nowej nawierzchni asfaltowej, utwardzeniu poboczy, odwodnieniu drogi. Przebudowa drogi odbyła się dzięki otrzymanemu dofinansowaniu w ramach "Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych" w kwocie 160 918,60 złotych brutto. Cała wartość zadania wyniosła: 160 918,60 złotych brutto. Wykonawcą zadania była firma: "SERAFIŃSKI" Roboty Ziemne i Budowlane Tomasz Serafiński

Ukończono również zadanie pn. "Przebudowa drogi na dz. nr 568 w Witkowie". W ramach inwestycji drogowej została przebudowana droga o długości 176,0m. Zakres prac drogowych polegał na: położeniu nowej nawierzchni asfaltowej, utwardzeniu poboczy, odwodnieniu drogi. Przebudowa drogi odbyła się dzięki otrzymanemu dofinansowaniu w ramach "Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych" w kwocie 257 149,14 złotych brutto.

gmina Czarny Bór/FB

Dodaj komentarz

Komentarze (0)