Zakończyły się prace remontowe budynku internatu Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. UNICEF w Walimiu

środa, 28.7.2021 11:03 480 0

Zakończyły się prace związane z wykonaniem drenażu opaskowego budynku internatu Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. UNICEF w Walimiu ul. Nowa Kolonia 9. Zakres prac obejmował:
- Rozebranie istniejących studzienek ściekowych, rozebranie istniejących elementów opaski betonowej, wykonanie wykopów pionowych przy istniejących fundamentach, oczyszczenie powierzchni murów kamiennych i ceglanych fundamentów.
- Wykonanie izolacji ścian fundamentowych poprzez uszczelnienie masą uszczelniającą, docieplenie ścian płytami styropianowymi, zabezpieczenie ścian fundamentów folią kubełkową
- Wykonanie drenażu opaskowego poprzez ułożenie drenażu z rur perforowanych fi 110 mm w zasypce z żwiru pukanego wraz z studzienką kanalizacyjną i odprowadzenie kanałem rurowy z rur PCV fi 160 mm do istniejącej studzienki burzowej, ułożenie obrzeży trawnikowych wzdłuż wykonanej zasypki żwirowej.
- Wykonanie nowej kanalizacji deszczowej poprzez ułożenie kanału rurowej fi 160 mm w zasypce z piasku wraz z studzienką rewizyjną z PCV fi 315 mm, wpięcie istniejących rur spustowych odwodnienia dachu wraz z wstawieniem czyszczaków na pionach, odprowadzenie kanalizacji deszczowej rurami fi 160 mm do istniejącej studzienki burzowej wraz z uszczelnieniem wpięcia,

Wartość odebranych robót wyniosła 49 999,99 zł brutto.

źródło: FB Ziemia Wałbrzyska

Dodaj komentarz

Komentarze (0)