XXXVII Sesja Rady Powiatu Wałbrzyskiego za nami. Jakie decyzje podjęto?

sobota, 10.9.2022 11:57 252 0

Na początku sesji Starosta Wałbrzyski Krzysztof Kwiatkowski przekazał Radnym Powiatu Wałbrzyskiego podziękowania od dzieci z placówek opiekuńczo wychowawczych z Powiatu Wałbrzyskiego za organizacje wyjazdu do Szczecina podczas którego dzieci odwiedziły m.in. jednostki wojskowe podległe 12. Szczecińska Dywizja Zmechanizowana.

Podczas sesji radni procedowali m.in.
-uchwałę w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok.
- uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/68/2021 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2022 - 2037.
- uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/46/2017 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 6 września 2017 r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej.
- uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Mieroszów.
- informacje z wykonania budżetu Powiatu Wałbrzyskiego za I półrocze 2022 roku oraz informacje o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022 roku.

Podczas sesji Rada Powiatu Wałbrzyskiego zajęła stanowisko oraz zawnioskowała do Burmistrza i Rady Miejskiej Szczawna - Zdroju o rozważenie możliwości przekazania na własność Powiatu Wałbrzyskiego obiektów usytuowanych przy ul. Bocznej w Szczawnie-Zdroju celem realizowania zadań oświatowych w ramach Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju. Jednocześnie Starosta Wałbrzyski Krzysztof Kwiatkowski został upoważniony do podjęcia działań w zakresie prowadzenia rozmów z Burmistrzem Markiem Fedorukiem i Radą Miejską Szczawna-Zdroju w celu pozyskania budynków przy ul. Bocznej w Szczawnie-Zdroju na cele edukacyjne.

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

Dodaj komentarz

Komentarze (0)