Wypowiedzenie umowy o pracę - co warto wiedzieć?

poniedziałek, 22.11.2021 19:10

Wypowiedzenie umowy o pracę bez względu na okoliczności zawsze jest trudną i wymagającą odpowiedniego przemyślenia decyzją. Z tego powodu zarówno pracownicy, jak i pracodawcy dbają o to, aby poszerzać wiedzę na temat sposobów rozwiązania umowy i możliwości obu stron. Jednym ze sposobów wypowiedzenia jest rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron.

  1. Czym jest wypowiedzenie o pracę za porozumieniem stron?
  2. Wypowiedzenie umowy o pracę wzór – jak powinien wyglądać?
  3. Wypowiedzenie o pracę za porozumieniem stron – co warto wiedzieć?

Wypowiedzenie o pracę za porozumieniem stron to rozwiązanie, o którym warto wiedzieć jak najwięcej. Przyjrzyjmy się zatem najważniejszym kwestiom z nim związanym.

Czym jest wypowiedzenie o pracę za porozumieniem stron?

Wypowiedzenie o pracę za porozumieniem stron to rodzaj sposobu rozwiązywania umowy o pracę. Zasady tej drogi regulowane są przez artykuł 30 § 1 pkt 1 ustawy Kodeksu Pracy. Co istotne, przy pomocy wypowiedzenia za porozumieniem stron rozwiązana może być każda umowa o pracę. Warunkiem jest jednak, że zarówno pracodawca, jak i pracownik wyrażą zgodę na taką formę i chcą mieć opcję, by rozwiązać umowę.

Wypowiedzenie o pracę za porozumieniem stron może mieć trzy warianty:

  • wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę
  • wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika
  • wspólne sporządzenie dokumentu przez pracownika i pracodawcę.

Wypowiedzenie umowy o pracę wzór – jak poprawnie sporządzić dokument?

W zależności od wybranego wariantu, jaki przyjmuje wypowiedzenie umowy o pracę wzór może być nieco inny. Z tego powodu warto zaznajomić się z dostępnymi w Internecie gotowymi propozycjami. Zarówno wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę, jak i wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika pdf to doskonałe rozwiązanie na ułatwienie sobie sporządzanie dokumentu. Ponadto, jeśli chodzi o wypowiedzenie umowy o pracę wzór może być także gwarancją, że nie pojawią się błędy.

Wypowiedzenie o pracę za porozumieniem stron – co warto wiedzieć?

W przypadku rozwiązania umowy na mocy porozumienia stron warto wiedzieć kilka istotnych kwestii. Przede wszystkim, dobrze jest pamiętać, że nie ma formalnego wymogu sporządzania takiej umowy w formie pisemnej, wiążąca jest bowiem także forma ustna. Oczywiste jest jednak, że znacznie pewniejsze i bezpieczniejsze jest posiadanie spisanego dokumentu. Ponadto warto pamiętać, że aby nastąpiło rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron, zarówno pracodawca jak i pracownik muszą wyrazić na nie zgodę. Za porozumieniem stron może nastąpić wypowiedzenie umowy bez względu na to, jakiego jest ona rodzaju. Warto dowiedzieć się wszystkiego o rozwiązaniu umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia, aby się zabezpieczyć. W związku z porozumieniem. stron rozwiązanie umowy zawsze jest bardziej korzystne.