Wsparcie dla wspólnot mieszkaniowych

czwartek, 25.4.2024 10:42 177 0

Gmina Jedlina-Zdrój podpisała wraz z pozostałymi gminami Aglomeracji Wałbrzyskiej porozumienie w sprawie realizacji projektu partnerskiego pn.: „Modelowa transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT WOF – projekt grantowy”.  

Dzięki temu Wspólnoty Mieszkaniowe z terenu Jedliny-Zdroju będą mogły wnioskować o dofinansowanie prac związanych ze zwiększeniem efektywności energetycznej budynków mieszkalnych.

Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej planuje ogłosić nabór wniosków o dofinansowanie jeszcze w 2024 r. Szczegółowych informacji udzielać będą pracownicy Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej. Zapraszamy do śledzenia strony internetowej www.ipaw.walbrzych.eu, na której będą się pojawiać informacje dotyczące naboru.

źródło: UM Jedlina-Zdrój

Dodaj komentarz

Komentarze (0)