Wsparcie dla Ukrainy w ramach współpracy Dolnego Śląska i regionów czeskich

piątek, 21.10.2022 14:56 482 0

W Wałbrzychu zaprezentowano założenia nowego programu regionalnego Interrreg Czechy-Polska lata 2021-2027. Wicemarszałek Grzegorz Macko oraz przedstawiciele samorządów czeskich przybliżyli również koncepcje projektu wsparcia dla Ukrainy pt. „Jesteśmy z Wami – Razem dla Ukrainy".

W wydarzeniu wzięło udział ponad 100 osób, w tym członkowie zarządów sąsiadujących z Dolnym Śląskiem regionów czeskich Arnošt Štepanek – Zastępca Hetmana Kraju Hradeckiego i Jiří Ulvr – Członek Zarządu Kraju Libereckiego, a także Igor Lisin – Wiceprezes Fundacji Ukraina.

- Organizowaliśmy konwoje, wysyłaliśmy pomoc humanitarną, w wojewódzkich obiektach kwaterowaliśmy osoby szukające dachu nad głową. Dzisiaj wchodzimy w nowy etap pomocy - będziemy jej udzielać wspólnie z naszymi czeskimi partnerami. Dziękuję naszym przyjaciołom z Czech oraz pozostałym zaangażowanym osobom za dobrą współpracę przy okazji wykuwania się tego ważnego projektu – mówi wicemarszałek Grzegorz Macko.

Nowy, realizowany w ramach polsko-czeskiej kooperacji projekt „Jesteśmy z Wami – Razem dla Ukrainy" to unikalna w skali Europy inicjatywa, która połączy doświadczenia dwóch sąsiadujących ze sobą krajów.

Inicjatywa będzie realizowana wspólnie przez Województwo Dolnośląskie, Fundację Ukraina i partnerów po stronie czeskiej – Kraj Hradecki i Kraj Liberecki.

Wspólne działania przyczynią się do łagodzenia skutków kryzysu uchodźczego na pograniczu polsko-czeskim w dwóch wymiarach. Pierwszym jest zagwarantowanie odpowiedniego wsparcia prawnego związanego z legalizacją pobytu, ale też doradztwo zawodowe i psychologiczne.

Dodatkowo zaplanowane działania przyczynią się do integracji nowej społeczności ukraińskiej z lokalną społecznością polsko-czeskiego pogranicza poprzez naukę języka polskiego i czeskiego oraz wydarzenia integracyjne, takie jak obozy czy półkolonie dla dzieci.

- Bardzo się cieszymy, że współpraca polsko-czeska się rozwija i mamy nadzieje, że dalej tak będzie. Mamy już za sobą pierwsze projekty. Teraz podejmujemy działania w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego. Bardzo się cieszę, również z tego, że do naszej współpracy polsko-czeskiej uda nam się włączyć partnerów z Ukrainy. Jest dla mnie zupełnie niezrozumiałe to jakich okropności dopuszczają się Rosjanie na Ukrainie. Mam nadzieję, że ten projekt przyczyni się do zmniejszenia cierpienia Ukraińców - mówi Arnošt Štepanek, Zastępca Hetmana Kraju Hradeckiego

Całkowity budżet projektu wynosi niemal 700 tysięcy euro. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)