Wsparcie dla przedsiębiorców i mieszkańców Szczawna-Zdroju

środa, 22.4.2020 10:05 716 0

Szanowni przedsiębiorcy oraz mieszkańcy Szczawna - Zdroju!

Informujemy, iż zgodnie z decyzją Burmistrza:

  1. Istnieje możliwość zwolnienia z podatku od nieruchomości za kwiecień i maj 2020 roku lub przedłużenie terminu płatności podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Szczawno-Zdrój w ramach pomocy de minimis. Udzielona pomoc stanowi pomoc de minimis w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
  2. Istnieje możliwość odstąpienia od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym za kwiecień i maj 2020 roku dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Szczawno-Zdrój w ramach pomocy de minimis.
  3. W przypadku pogorszenia się sytuacji materialnej w związku z rozprzestrzenianiem się COVID – 19 (np.: utrata pracy itp.) istnieje możliwość ubiegania się o umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty lub odpracowanie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Szczawno-Zdrój.

-----------------

Celem rozpatrzenia sprawy należy złożyć stosowny wniosek napisany odręcznie wg wzoru. Wzory wniosków można pobrać klikając na link http://www.szczawno-zdroj.pl/ulgi-podatkowe-wnioski-do-pobrania/71
Dodatkowe informacje pod nr telefonu 748493912.

źródło: UM Szczawno-Zdrój

Dodaj komentarz

Komentarze (0)