Wałbrzych kontynuuje program szczepień przeciwko HPV

sobota, 27.6.2020 06:15 811 0

Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV realizowany w celu zmniejszenia liczby zachorowań i umieralności na raka szyjki macicy.
Obejmuje prowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej w wałbrzyskich szkołach oraz wykonanie w każdym roku jego obowiązywania szczepień ochronnych przeciwko wirusowi HPV wśród populacji dziewcząt w wieku 12 lat, uczennic klas szóstych szkół podstawowych, mieszkanek miasta Wałbrzycha.

Cele szczegółowe

1. Zwiększenie poziomu wiedzy i świadomości rodziców oraz młodzieży szkolnej obojga płci w zakresie ryzykownych zachowań oraz chorób przenoszonych drogą płciową, w tym zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego.
2. Zwiększenie poziomu wiedzy na temat profilaktyki raka szyjki macicy i roli wirusa HPV w jego powstaniu.
3. Podniesienie świadomości czynników zwiększających ryzyko raka szyjki macicy (profilaktyka pierwotna i wtórna).
4. Popularyzacja wśród młodzieży systematycznego wykonywania badań w kierunku wczesnego wykrywania chorób nowotworowych.

Adresaci
- Uczniowie szkół podstawowych
- Rodzice i opiekunowie
- Kadra pedagogiczna szkół

Pierwsza edycja programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV została przyjęta uchwałą Rady Miejskiej Wałbrzycha 29 sierpnia 2014 r.
Okres realizacji: 2014 r. – 2018 r. 

Gmina Wałbrzych realizuje aktualnie II edycję programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2019-2021 Miasta Wałbrzycha”, przyjętego uchwałą RM Wałbrzycha i będącego kontynuacją I edycji programu realizowanego w latach 2014-2018.
Program uzyskał pozytywną opinię Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w Warszawie (nr 132/2014 z dnia 30 czerwca 2014).

Program jest w 100% finansowany ze środków Gminy Wałbrzych.

W latach 2014-2019 zaszczepiono ponad 1000 dziewcząt 12-letnich - mieszkanek Wałbrzycha oraz wyedukowano ponad 10 000 osób. Na realizację programu Gmina Wałbrzych wydatkowała ponad 650 000  zł.
Do realizacji programu na lata 2019-2021  została wybrana szczepionka 9-walentna o nazwie „Gardasil 9”, która jest skierowana przeciw typom wirusa HPV-6, HPV-11, HPV-16, HPV-18, HPV-31, HPV-33, HPV-45, HPV-52, HPV-58.  

Koszt jednostkowy zakupu szczepionki wynosi 340,00 zł.

Podaje się ją w schemacie 2-dawkowym. Drugą dawkę należy podać nie wcześniej niż 5 miesięcy po dawce pierwszej. Szczepionka jest podawana jako ochrona przed zmianami przednowotworowymi i rakiem szyjki macicy, sromu, pochwy i odbytu oraz  brodawkami narządów płciowych kończystych związanych przyczynowo z określonymi typami HPV.

Szczepionka jest zarejestrowana w Polskim Zakładzie Higieny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego i jest rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Profilaktyki Zakażeń do stosowania dla osób powyżej 9 lat. Szczepionki przeciw HPV są bezpieczne i dobrze tolerowane.

Od 2019 oraz w 2020 roku realizatorem Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2019-2021 Miasta Wałbrzycha jest podmiot leczniczy, wyłoniony w drodze otwartego konkursu ofert - Niepubliczny Zakładu Opieki Zdrowotnej „Śródmieście – Biały Kamień” Sp. z o.o. w Wałbrzychu, ul. Wysockiego 24, 24A.

W 2020 r. w ramach programu prowadzone będą przez lekarzy indywidualne spotkania edukacyjne z rodzicami dzieci jak i samymi dziećmi na temat zasadności profilaktyki w postaci szczepień ochronnych przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV, profilaktyki raka szyjki macicy, ryzykownych zachowań oraz chorób przenoszonych drogą płciową. Ze względu na pandemię książeczki edukacyjne będą rozdawane w czasie szczepienia.

Kampania informacyjno – promocyjna będzie prowadzona także z wykorzystaniem mediów lokalnych. W 2020 r. planowana liczba dziewczynek przyjęta do szczepień wynosi 60% populacji zameldowanych - 504 dziewcząt z rocznika 2008 w Wałbrzychu.

Na realizację programu w roku bieżącym zostały zaplanowane środki w budżecie Gminy w kwocie  243.480,00 zł.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)

Przetargi
i Obwieszczenia

Zobacz