W Wałbrzychu trwa budowa „Branżowego Centrum Umiejętności w Wałbrzychu w dziedzinie Mechatroniki”

czwartek, 23.5.2024 10:20 262 0

Projekt realizowany jest w ramach Krajowego Programu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO). Jego głównym celem jest wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży elektroniczno-mechatronicznej, poprzez utworzenie i wsparcie funkcjonowania BCU w dziedzinie mechatroniki w Wałbrzychu i przeszkolenie 300 uczestników, w tym 90 osób młodych, 180 osób dorosłych, 30 nauczycieli kształcenia zawodowego do 2026 r. 

Utworzenie BCU przy Zespole Szkół nr 5 im. M. Tytusa Hubera w Wałbrzychu pozwoli na wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży elektroniczno - mechatronicznej. Efektem realizacji przedsięwzięcia będzie także wpisanie nowej kwalifikacji – „mechatronik pojazdów elektrycznych” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji przez partnera branżowego projektu – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (Oddział w Wałbrzychu) oraz pełnienie przez niego roli instytucji certyfikującej.

Partnerem dodatkowym wpisującym się w ideę wyżej wspomnianego trójkąta wiedzy będzie Politechnika Wrocławska (Filia w Wałbrzychu).

Istotnym aspektem projektu jest to, iż nie ogranicza się on do kształcenia zawodowego osób młodych (w wieku od 14 do 24 lat), gdyż szkolenia i kurs organizowane w BCU będą dedykowane także takim grupom jak: osoby dorosłe (w tym doktoranci, nauczyciele akademiccy), nauczyciele kształcenia zawodowego.

 

Termin realizacji: 4.07.2023 – 30.06.2026


Wartość całkowita projektu: 18 988 601,72 zł brutto


Wartość dofinansowania ze środków KPO: 16 000 000,00 zł netto

 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)