komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
pks
mpk

poniedziałek, 20 stycznia 2020

Fabiana, Sebastiana

UWAGA! Od 01 stycznia zapłaty podatku dokonasz wyłącznie na Indywidualny Rachunek Podatkowy

piątek, 6.12.2019 09:14 , komentarze: 0 , odsłony: 129
kategorie artykułu:

Od 1 stycznia 2020 roku zapłata podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), dochodowego od osób prawnych (CIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT), a także za niepodatkowe należności budżetowe (np.: mandaty i grzywny) następować będzie wyłącznie na indywidualny rachunek podatkowy podatnika, zwany również mikrorachunkiem podatkowym.

Jak uzyskać jego numer?
Mikrorachunek będzie można uzyskać oraz sprawdzić w generatorze na stronie podatki.gov.pl lub w dowolnym urzędzie skarbowym po podaniu naszego numeru NIP lub numeru PESEL. Oznacza to, że każdy podatnik i płatnik - czyli każda osoba fizyczna i przedsiębiorca otrzyma swój własny numer rachunku bankowego przeznaczonego do wpłat podatków. Jego wygenerowanie i prowadzenie nie wiąże się z żadnymi kosztami.

Jak będzie wyglądał?
Mikrorachunek podatkowy, to numer rachunku bankowego składającego się z 26 znaków, na które składają się:

LK 1010 0071 222Y XXXX XXXX XXXX

- LK- liczba kontrolna,
- 10100071 - numer rozliczeniowy jednostki organizacyjnej banku,
- 222- stała mikrorachunku, która wskazuje na numer uzupełniający w NBP,
- Y – jeśli użyjesz numeru NIP pozycja ta przyjmie wartość 2, jeśli numeru PESEL przyjmie
wartość 1
- X – numer NIP lub PESEL uzupełniony zerami
Po znaku Y będzie podany PESEL lub NIP podatnika. Natomiast na kolejnych pozycjach będzie uzupełnienie „ 0”, tak aby rachunek posiadał 26 znaków.
Przed użyciem indywidualnego rachunku podatkowego warto sprawdzić czy zawiera on cyfry 10100071222 oraz czy posiada prawidłowy PESEL lub NIP podatnika aby mieć pewność, że wpłata dokonywana jest na właściwy numer rachunku.
Numer mikrorachunku nadawany jest każdemu podatnikowi i płatnikowi automatycznie – to znaczy, że nie wymaga składania żadnych wniosków do urzędu skarbowego. Numer sprawdzić można w generatorze na stronie podatki.gov.pl .

Nie korzystaj z żadnych innych stron internetowych lub np. numerów rachunków otrzymanych e-mailem lub SMS-em. Mogą być one próbą wyłudzenia. Twój mikrorachunek, oprócz twojego identyfikatora podatkowego, musi zawierać cyfry 1010 0071 222.

Co z dotychczasowymi rachunkami bankowymi urzędu?
Dotychczasowe rachunki Urzędów Skarbowych, na które są dokonywane płatności za PIT, CIT i VAT będą aktywne do dnia 31 grudnia 2019 roku. Po tym terminie wpłat należy dokonywać na mikrorachunek podatkowy. Ale uwaga: indywidualny numer rachunku podatkowego nie będzie dotyczył wpłat z tytułu np. podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.

Jakie informacje wpisać dokonując płatności z zagranicznego banku?
Numer mikrorachunku podatkowego jest zgodny ze standardem IBAN, czyli Międzynarodowym Numerem Rachunku Bankowego. Ogólne zasady realizacji polecenia przelewu (płatności) z zagranicznych banków nie zmieniają się. W przypadku wpłat do urzędu skarbowego z zagranicznych banków, jeśli jest wymagane podanie kodu BIC, wpisz nr SWIFT: NBPLPLPW.

Wpłaty na mikrorachunek, a zaległości podatkowe
Dotychczas podatnik wskazywał w przelewie jakiej płatności dokonuje (kod podatku, rok i okres). Po wprowadzeniu indywidualnych rachunków bankowych jeżeli podatnik nie ma zaległości, dokonaną wpłatę zalicza się na poczet podatku zgodnie ze wskazaniem podatnika, a w przypadku braku takiego wskazania – na poczet zobowiązania podatkowego o najwcześniejszym terminie płatności spośród wszystkich zobowiązań podatkowych podatnika. Jednakże jeśli podatnik posiadać będzie zaległość podatkową wpłata pomimo dyspozycji wskazanej na przelewie zostanie zaliczona na najwcześniejszą zaległość.

Zatem podsumowując, wpłaty dokonywane na indywidualny rachunek podatkowy będą zaliczane kolejno na:
1) Najwcześniejsze zaległości podatkowe - nawet, jeśli tytuł przelewu wskazuje inny cel,
2) Najwcześniejsze zobowiązanie podatkowe - jeśli nie ma zaległości, a tytuł przelewu nie został dokładnie wskazany,
3) Wskazane zobowiązanie podatkowe - jeżeli podatnik nie posiada zaległości i szczegółowo wskazał cel przelewu.

Zwrot podatku - na dotychczasowych zasadach
Indywidualny rachunek podatkowy będzie służył jedynie do dokonywania wpłat do urzędu skarbowego. Od 01.01.2020r. podatnicy zamiast wpłat dokonywanych na jeden z rachunków bankowych urzędu, będą ich dokonywać wpłat na indywidualnie przypisane im rachunki. Natomiast zwroty nadpłat będą realizowane na rachunki bankowe podatnika uprzednio zgłoszone organowi lub we wniosku CEIDG-1, w przypadku jednoosobowych działalności. A więc zwrot nadpłat i podatku odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kłodzku wskazuje, iż wprowadzenie mikrorachunków podatkowych niesie dla podatników następujące korzyści:
1. wygodny i prosty sposób zapłaty PIT, CIT i VAT na jeden, stały indywidualny
rachunek,
2. możliwość szybkiego sprawdzenia numeru mikrorachunku w każdym miejscu i czasie poprzez generator na stronie podatki.gov.pl,
3. zmiana właściwego urzędu skarbowego w wyniku zmiany miejsca zamieszkania lub siedziby firmy nie wpłynie na zmianę rachunku dedykowanego do wpłaty podatku,
4. ograniczenie liczny omyłkowo dokonanego przelewu i konieczności składania wyjaśnień w tym zakresie,
5. prostsza obsługa płatności – możliwość szybszego otrzymania potrzebnych zaświadczeń.

Więcej informacji na temat mikrorachunku podatkowego znajdziesz na stronie www.podatki.gov.pl

 

Wasze komentarze

piątek, 17.1.2020 09:41
piątek, 17.1.2020 08:57
czwartek, 16.1.2020 10:06
środa, 15.1.2020 23:06
środa, 15.1.2020 10:07
wtorek, 14.1.2020 10:04
SKUP AUT
SKUP AUT
Mati Autogaz
Mati Autogaz
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
Muzeum Techniki
Muzeum Techniki