Uroczyste otwarcie filii UMW w Wałbrzychu

czwartek, 21.9.2023 10:24 823 0

W październiku po raz pierwszy w historii studenci kierunku lekarskiego rozpoczną naukę w Wałbrzychu w filii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu 20 września w wałbrzyskiej Akademii Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa uroczyście otwarto filię Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

– Otwarcie filii kierunku lekarskiego UMW w Wałbrzychu to dla uczelni absolutnie historyczny moment. Myślę, że też dla regionu. Robimy to po to, by poprawić sytuację lekarzy w Polsce. Myślę, że to właśnie uniwersytety medyczne, które wiedzą, jak to robić, mają doświadczenie, kadrę i możliwości powinny kształcić lekarzy. Nieskromnie powiem, że my mamy zarówno 70 letnie doświadczenie, jak i wybitną kadrę – mówił prof. Piotr Ponikowski rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Jak podkreślał rektor UMW prof. Piotr Ponikowski, poziom kandydatów na studentów filii jest bardzo wysoki. – Mamy 500 kandydatów na 50 miejsc, a najniższy poziom punktowy to 227, podczas gdy we Wrocławiu wynosił 240 punktów. To ewidentnie świadczy o tym, że przyszli tu studiować najlepsi studenci z Polski. Nie ma wątpliwości, że tworzymy razem historię - mówił rektor.

Dziekan wałbrzyskiej filii prof. Beata Sobieszczańska, podkreśla, że cały proces kształcenia przyszłych lekarzy w tym miejscu będzie identyczny, jak ten realizowany na UMW we Wrocławiu.

– Gwarantujemy młodym adeptom medycyny, którzy wybrali studia w Wałbrzychu, poziom kształcenia taki, jak na UMW. Nie odejdziemy od niego nawet na milimetr.

W wałbrzyskiej filii, podobnie jak we Wrocławiu, wykłady będą odbywać się on-line, natomiast ćwiczenia organizowane są w formie stacjonarnej. Na pierwszym roku kierunku lekarskiego są to ćwiczenia niekliniczne i laboratoryjne. Jednym z trudniejszych przedmiotów na pierwszym roku medycyny od lat pozostaje anatomia. Wałbrzyscy studenci, jak samo jak ich koledzy we Wrocławiu, będą mogli poznawać tajniki ludzkiego ciała przy pomocy wirtualnego stołu sekcyjnego, specjalnie zakupionego przez UMW na potrzeby filii. To narzędzie dydaktyczne jest przydatne na początku drogi do zawodu lekarza, zanim studenci wezmą udział w zajęciach w prosektorium, jakie czekają ich w drugim semestrze.

 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)