Unijne środki na rozwój edukacji w Wałbrzychu

wtorek, 18.1.2022 09:28 777 0

Aż trzy wałbrzyskie projekty zostały docenione i wybrane do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Konkurs na poddziałania 10.2.1 - zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej przeznaczony był dla podmiotów planujących realizację projektu na terenie województwa dolnośląskiego. Do dofinansowania zostało wybranych 107 projektów, których łączna całkowita wartość wynosi 42 029 655,60 zł, natomiast wartość dofinansowania wynosi 35 431 821,46 zł.

Gmina Wałbrzych otrzymała dofinansowanie na trzy następujące projekty:

  • "W szkole uczę się, poznaję, rozwijam – program zajęć wyrównawczych i wspierających dla uczniów zespołów szkolno–przedszkolnych w Wałbrzychu" (nr projektu: RPDS.10.02.01-02-0140/21), wartość całkowita: 557 708,12 zł, dofinansowanie z UE: 446 166,50 zł.
  • "Uczymy, wspieramy, pomagamy – program zajęć wyrównawczych i wspierających dla uczniów wałbrzyskich szkół podstawowych" (nr projektu: RPDS.10.02.01-02-0146/21), wartość całkowita: 537 139,68 zł, dofinansowanie z UE: 445 825,95 zł.
  • "Każdy uczeń dąży do swojego sukcesu – program zajęć wyrównawczych, wspierających i kompensacyjnych dla uczniów Publicznej Szkoły Specjalnej nr 10 w Wałbrzychu oraz Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 26 w Wałbrzychu" (nr projektu: RPDS.10.02.01-02-0149/21), wartość całkowita: 446 921,50 zł, dofinansowanie z UE: 379 838,59 zł.

źródło: FB UM Wałbrzych

Dodaj komentarz

Komentarze (0)