komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
pks
mpk

poniedziałek, 13 lipca 2020

Henryka, Kingi

Ulga za kompostowanie bioodpadów

czwartek, 4.6.2020 11:05 , komentarze: 0 , odsłony: 199
kategorie artykułu:

Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi posiadający przydomowe kompostowniki i kompostujący w nich odpady ulegające biodegradacji, mogą ubiegać się o zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na terenie Gminy Stare Bogaczowice wysokość zwolnienia wynosi 10% od opłaty miesięcznej.

Zwolnienie będzie przysługiwało od miesiąca, w którym właściciel nieruchomości zadeklarował kompostowanie bioodpadów. Aby skorzystać z tego zwolnienia należy wypełnić deklarację o wysokości opłaty, na nowym wzorze dostępnym na stronie internetowej Urzędu Gminy Stare Bogaczowice w zakładce Odpady komunalne.
Wypełniony druk należy złożyć osobiście, przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy: ul. Główna 132, 58-312 Stare Bogaczowice lub złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej „ePUAP”.

Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, fakt posiadania kompostownika i kompostowania bioodpadów podlega kontroli.

W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który zadeklarował kompostowanie:
1. nie posiada kompostownika przydomowego,
2. nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,
3. uniemożliwia dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji, ze stanem faktycznym
Wójt Gminy w drodze decyzji orzeka utratę prawa do zwolnienia.

Utrata prawa do zwolnienia, następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie, co najmniej jednej z powyższych przesłanek. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

ZASADY KOMPOSTOWANIA BIOODPADÓW

Kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne prowadzi się:
1. w urządzeniach lub budowlach zapewniających prawidłowy proces kompostowania odpadów ulegających biodegradacji w warunkach tlenowych w okresie całego roku w sposób niepowodujących uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.
2. urządzenia do kompostowania powinny zapewnić dostęp powietrza do warstw kompostu.

Co można kompostować:
- miękkie części roślin,
- liście,
- skoszona trawa,
- drobne gałęzie,
- resztki owoców i warzyw,
- nadziemne części chwastów,
- ziemia z doniczek i skrzynek,
- rozgniecione skorupki z jaj,
- fusy z kawy i herbaty,
- przekwitnięte kwiaty.

Uwaga! Do kompostowania nie nadają się:
- resztki mięsa, kości, ości,
- gotowane warzywa w wywarach mięsnych,
- zepsuta żywność,
- płynne resztki jedzenia,
- odchody zwierzęce,
- tkaniny, materiały nieorganiczne,
- kolorowo zadrukowany papier,
- niedopałki papierosów,
- resztki roślin porażone chorobami.

źródło: UG Stare Bogaczowice

 

Wasze komentarze

piątek, 10.7.2020 10:29
czwartek, 9.7.2020 14:16
wtorek, 7.7.2020 09:11
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
Muzeum Techniki
Muzeum Techniki
Mati Autogaz
Mati Autogaz