Uczczono ofiary nazizmu w Walimiu

sobota, 14.5.2022 12:30 256 0

W 77. rocznicę zakończenia II wojny światowej na Kwaterze Ofiar Terroru Hitlerowskiego w Walimiu, złożone zostały kwiaty i zapalone znicze. W ten  sposób w imieniu mieszkańców Gminy Walim oddany został  hołd wszystkim poległym w czasie II wojny światowej. Pamiętajmy jakie okrucieństwo niesie ze sobą każda wojna.

Gmina Walim

Dodaj komentarz

Komentarze (0)