Uchwalono przyszłoroczny budżet Głuszycy. Ile wyniosą wydatki i na co zostaną przeznaczone? [SZCZEGÓŁY]

piątek, 22.12.2023 15:50 510 0

Podczas sesji Rady Miejskiej w Głuszycy, która odbyła się we wtorek, 19 grudnia jednogłośnie podjęto uchwałę budżetową na 2024 rok.

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Gospodarczego Janusz Rech w imieniu członków komisji opowiedział się za przyjęciem przedstawionego projektu budżetu. Przewodniczący Rady Miejskiej w Głuszycy Grzegorz Milczarek odczytał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Burmistrz Głuszycy Roman Głód przedstawił zgromadzonym główne założenia do realizacji w 2024 r. Z planu wynika, że gmina będzie dysponowała blisko 95 mln zł, z czego inwestycje będą stanowiły 51% założonego planu. Należy tu wymienić między innymi adaptację budynku po byłym gimnazjum na potrzeby Przedszkola Samorządowego w Głuszycy, prace związane z odwiertem geotermalnym prowadzonym przy ul. Parkowej, remont dróg w ciągu ulic 11 Listopada, Pionierów oraz Łukasiewicza. W planach jest również kompleksowa wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne.

Gmina Głuszyca przekaże również dotację na budowę chodnika wraz z niezbędną infrastrukturą w ciągu drogi wojewódzkiej 381. Kontynuowana będzie budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Głuszycy Górnej, dzięki czemu uda się stworzyć ciąg pieszo-komunikacyjny łączący ul. Warszawską z ul. Grunwaldzką na wysokości Komisariatu Policji w Głuszycy.

Należy wspomnieć, że większość inwestycji wsparta jest różnego rodzaju środkami z programów rządowych oraz Unii Europejskiej. Wszystkie projekty, które realizuje Gmina, są odzwierciedleniem potrzeb mieszkańców, którzy wielokrotnie postulowali zarówno do Burmistrza Głuszycy, jak i Radnych Rady Miejskiej o ich wykonanie.

Jak wspomniał w dyskusji Radny Janusz Rech, ustanowiony budżet stanowi kompromis między potrzebami mieszkańców, a możliwościami gminy. W trakcie głosowania Radni Rady Miejskiej w Głuszycy jednogłośnie podjęli proponowany budżet. Gmina Głuszyca prężnie się rozwija, pozyskuje środki z projektów, szuka nowych kierunków rozwoju, co znajduje odzwierciedlenie w przyjętym budżecie.

źródło: gm. Głuszyca/FB

Dodaj komentarz

Komentarze (0)