komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
pks
mpk

wtorek, 4 sierpnia 2020

Dominika, Protazego

Trwa budowa Stacji Uzdatniania Wody „Szyb Pokój”

wtorek, 30.6.2020 15:01 , komentarze: 0 , odsłony: 350
kategorie artykułu:

Trwa budowa Stacji Uzdatniania Wody „Szyb Pokój”. Wykonawcą przedmiotowej inwestycji jest Przedsiębiorstwo Budownictwa i Instalacji ABT Sp. z o.o. z Częstochowy. Firma ABT złożyła najkorzystniejszą ofertę pod względem finansowym, jak również zaprezentowała swoje bardzo dobre referencje.
20 lutego 2020 r. została podpisana umowa pomiędzy Wodociągami Wałbrzych a PBii ABT Sp. z o.o. na zrealizowanie przedmiotowego zadania tj.: wybudowania SUW na podstawie pozwolenia na budowę oraz dokumentacji projektowej opracowanej przez Pracownię Projektową I4TECH Sp. z o.o. z Chorzowa. 
Kwota za jaką Wykonawca podjął się wybudowania obiektu oraz uzyskania w imieniu Zamawiającego pozwolenia na jego użytkowanie  to 16 777 200 zł.
Zapisy umowne określają wykonanie robót budowlanych w czasie 17 miesięcy plus 2 miesiące na dokonanie odbiorów oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, więc należy się spodziewać zakończenia całości inwestycji około miesiąca września 2021 roku. Jak zaznaczono na wstępie umowa została podpisana w miesiącu lutym 2020 r a więc w przededniu wybuchu pandemii Koronawirusa a mimo to Wykonawca rozpoczął roboty i ich nie przerywał , więc można spodziewać się terminowego zakończenia inwestycji.

Po prawie 4 miesiącach realizacji, widać że zaawansowanie robót jest pełne, roboty przebiegają zgodnie z harmonogramem, Wykonawca wykazuje pełne zaangażowanie oraz wykazuje się fachowością oraz samodzielnością w pokonywaniu trudności pojawiających się w trakcie robót. Nadzór Inwestorski nad Inwestycją reprezentujący Zamawiającego pełni zespół Inspektorów branżowych z  Pracowni Projektów Budowlanych, Projektowanie i Nadzorowanie Stanisław Stojewski ze Świdnicy.

Zgodnie z założeniami projektowymi w nowo wybudowanej Stacji Uzdatniania Wody  Szyb Pokój uzdatniać będziemy  około 2500 m3/dobę co stanowi około 10 % naszej dzisiejszej produkcji wody. Wydobywana i uzdatniana woda rozprowadzana będzie w dwóch kierunkach:

  1. Jedlina Zdrój – do 40 m3/h
  2. Wałbrzych – do 80 m3/h

Woda skierowana w kierunku Jedliny Zdrój pozwoli na zasilenie m. Jedlina Zdrój oraz miejscowości Olszyniec i Jugowice położone na terenie gminy Walim.

Na terenie Wałbrzycha z SUW Szyb Pokój zasilone zostaną dzielnice: Rusinowa, Dziećmorowice, Kozice, część Starego Zdroju ( osiedle Kolonii Trzech Róż ), Nowe Miasto, górna część Poniatowa.

Uruchomienie SUW Szyb Pokój doprowadzi do wspomagania innych naszych ujęć i pozwoli na racjonalną gospodarkę studniami głębinowymi położonymi na terenie gminy Mieroszów.

Nie bez znaczenia jest fakt ,że nowe źródło wody włączone do systemu Wodociągów Wałbrzych, podniesie bezpieczeństwo zachowania ciągłości dostaw wody, które mogłoby zostać obniżone w przypadku wystąpienia długotrwałych okresów suszy.

 

Wasze komentarze

poniedziałek, 3.8.2020 09:32
poniedziałek, 3.8.2020 00:00
piątek, 31.7.2020 09:47
piątek, 24.7.2020 12:04
Muzeum Techniki
Muzeum Techniki
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
Mati Autogaz
Mati Autogaz