Trening systemu ostrzegania

piątek, 31.7.2020 08:55 256 0

Dgodnie z Zarządzeniem Nr 156 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wczesnego ostrzegania na terenie województwa dolnośląskiego, w dniu 1 sierpnia 2020 r., zostanie przeprowadzony na terenie miasta Wałbrzycha trening systemu wczesnego ostrzegania. W ramach treningu, w dniu 1 sierpnia 2020 r. o godz. 17:00, zostanie wyemitowany następujący sygnał akustyczny: „Ogłoszenie alarmu”- modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut. Wyemitowanie tego sygnału będzie jednocześnie upamiętnieniem 76 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)

Przetargi
i Obwieszczenia

Zobacz