Tischner, człowiek, który przywraca nadzieję - niepublikowane teksty ks. J. Tischnera

poniedziałek, 26.10.2020 15:58 1280 0

Nadzieja mimo wszystko to zbiór nieznanych szerzej tekstów jednego z najważniejszych filozofów XX wieku, które pokazują, że świat może być lepszy!

PREMIERA: 12 listopada 2020
Wydarzenia 2020 roku – pandemia koronawirusa, widomo recesji, szum informacyjny, skłócona i podzielona scena polityczna – zachwiały naszym poczuciem bezpieczeństwa.

Jak sobie poradzić w tych trudnych czasach? W czym odnaleźć sens i chęć do działania?

Nadzieja mimo wszystko to zbiór wyjątkowych myśli ks. prof. Tischnera, które wyrywają ze stagnacji i poczucia bezsilności. Dotykają obszarów, z którymi zderzamy się na co dzień, oraz doświadczeń, które wystawiają nas i naszą nadzieję na próbę. Są to między innymi zawiłości współczesnej polityki, kwestie religii, a także słowo i jego siła kreowania rzeczywistości.

Wyboru tekstów ks. Tischnera dokonał   Wojciech Bonowicz.

Nadzieja nie jest po prostu optymizmem. Jest raczej wiarą – że człowiek będzie umiał rozwiązywać spory, które sam tworzy, że wyjdzie z nich mądrzejszy, że w ostateczności nawet jego gniew okaże się twórczy.
To nadzieje – rzetelne nadzieje – budują trwałą wspólnotę, nie lęki ani miłe dla ucha zaklęcia. I o tym właśnie między innymi opowiada ta książka.
(fragment posłowia)

Świat dzisiejszy to nie jest świat konfliktu wiar, to jest świat konfliktów różnych form człowieczej nadziei.
(fragment książki)
TISCHNER – MISTRZEM NADZIEI

Józef Tischner wlewa nadzieję w ludzkie serca i umysły. Pokazuje, że w nawet w najtrudniejszym doświadczeniu ukryty jest pierwiastek dobra – trzeba umieć go dostrzec. Świat można zmieniać, a tę zmianę należy zacząć od siebie. Kluczem jest dobrze przemyślane działanie.

Nadzieja mimo wszystko to jedyne w swoim rodzaju uzupełnienie myśli opisanej w bestsellerze Tischner. Biografia autorstwa Wojciecha Bonowicza!

Dodaj komentarz

Komentarze (0)