SUSZA - można zgłaszać szkody!

piątek, 6.7.2018 10:46 431 0

Wójt Gminy Czarny Bór informuje  o możliwości zgłaszania szkód będących następstwem poniższych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Obowiązuje w tym wypadku klasyfikacja zjawisk zawartych w ustawie o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Ubiegać o pomoc mogą producenci rolni poszkodowani w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych takich jak: susza, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę.

Więcej informacji na stronie internetowej: Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu www.duw.pl zakładka Urząd →Wydziały → Wydział Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska → Oddział Rolnictwa i Środowiska

PRZEPISY PRAWNE:

● Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2015, poz.187 ze zm.) 

● „Wytyczne dla Komisji powołanych przez Wojewodę, dotyczące ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę”, opracowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (29.05.2018 r.) 

● Warunki i zasady udzielania kredytów z dopłatą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do oprocentowania (dostępne na stronie www.arimr.gov.pl  w zakładce pomoc krajowa)

źródło: UG Czarny Bór

Dodaj komentarz

Komentarze (0)