Sukces Krajowego Funduszu Szkoleniowego zależy od pracodawców, także dolnośląskich!

czwartek, 15.1.2015 16:22 973 0

Efektywne wykorzystanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego będzie w dużej mierze zależało od współpracy wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy z reprezentatywnymi organizacjami pracodawców. To one powinny promować fundusz, organizować spotkania z przedsiębiorcami oraz konsultacje i poradnictwo  dla lokalnych pracodawców.

Jednym z istotnych instrumentów służących poprawie jakości zasobów pracy w Polsce oraz lepszemu ich dostosowaniu do wymogów zmieniającego się rynku pracy jest powołany niedawno Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS). W naszej ocenie jego efektywność będzie zależała od zainteresowania pracodawców tą formądofinansowania działań służących rozwojowi pracowników.

Na razie z informacji uzyskanej od związków regionalnych zrzeszonych w Konfederacji Lewiatan wynika, że wojewódzkie urzędy pracy i powiatowe urzędy pracy nie korzystają z możliwości zlecania tego typu działań organizacjom pracodawców.

- Dużo będzie zależało od skuteczności dotarcia do pracodawców z odpowiednią informacją, zachęcającą do wykorzystania środków z KFS,  zaangażowania w działania promocyjne organizacji pracodawców, zwłaszcza tych działających regionalnie i lokalnie. W tym kontekście istotne jest, aby wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy nawiązywały aktywną współpracę z organizacjami pracodawców. W szczególności, wskazane byłoby zlecanie im promocji KFS – mówi Artur Mazurkiewicz, prezes zarządu związku Dolnośląscy Pracodawcy, regionalnego związku pracodawców Konfederacji Lewiatan.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)