Strefowy Turniej Piłki Halowej do lat 13 – XVI Dolnośląskie Igrzyska LZS

wtorek, 3.3.2015 11:17 1778 0

21 lutego w Czarnym  Borze  odbył  się  Strefowy Turniej Piłki Halowej do lat 13 – tu  w  ramach XVI   Dolnośląskich  Igrzysk  LZS  i  Mieszkańców  Wsi

Patronat Honorowy:    M a r s z a ł e k    W o j e w d z t w a   D o l n o ś l ą s k i e g o

 

ORGANIZATORZY:

- Uczniowski Ludowy Klub Sportowy  „LESK” w Czarnym Borze,
- Powiatowe Zrzeszenie  Ludowe Zespoły Sportowe „ZIEMIA  WAŁBRZYSKA”  w Wałbrzychu 

SPONORZY:

- Dolnośląskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe we  Wrocławiu,
- Urząd Gminy w Czarnym Borze,
- Gminny  Zespół Szkolno – Przedszkolny w Czarnym Borze, im Józefa Pawlika.
- Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „LESK” w Czarnym Borze
- Centrum Kultury w Czarnym Borze
- Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Czarnym Borze

 

W zawodach uczestniczyło łącznie 120 uczestników.

Kolejność miejsc: 

miejsce  I – GLKS  Marcinowice;
II  - LKS  „ZIELONI” Łagiewniki;
III - GZSP  Czarny Bór, im. Józefa Pawlika;
IV – LKS  „GRYF” Burkatów;
V  ULKS  „LESK”  Czarny Bór; 
VI - LKS „ORZEŁ”  Piława Dolna.

Zastępca Wójta Gminy Czarny Bór  -  Pani Renata Chruszcz - dokonała  oficjalnego otwarcia STREFOWEGO Turnieju PIŁKI HALOWEJ do lat 13 - tu w  ramach XVI   DOLNOŚLĄSKICH  IGRZYSK LZS  I  MIESZKAŃCÓW  WSI. 

Nagrody wręczył  Przedstawiciel  Dolnośląskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe we Wrocławiu – Pan Ryszard Dudkowski. 

Do finału Dolnośląskiego, który odbędzie się w Środzie Śląskiej w  zakwalifikował się zespół GLKS  Marcinowice. 

Organizatorzy   dziękują    za   pomoc  przy  organizacji  turnieju: Zarządowi Dolnośląskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe we  Wrocławiu, Zarządowi Powiatowego Zrzeszenia „Ludowe Zespoły Sportowe Ziemi Wałbrzyskiej”  w  Wałbrzychu, Wójtowi Gminy Czarny Bór, Dyrekcji Gminnego  Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Czarnym Borze, im. Józefa Pawlika, Dyrektorowi   Centrum Kultury w Czarnym Borze, Księdzu  Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Czarnym Borze,  opiekunom, Panu Ryszardowi Dudkowskiemu - Przedstawicielowi Dolnośląskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe we Wrocławiu oraz   Zarządowi Uczniowskiego Ludowego Klubu  Sportowego „LESK” w Czarnym Borze.

źródło: gzspczarnybor.pl

Dodaj komentarz

Komentarze (0)