Starosta Wałbrzyski kandydatem do Zarządu Związku Powiatów Polskich

czwartek, 22.1.2015 10:36 1772 0

21 stycznia Jacek Cichura, Starosta Wałbrzyski, na zaproszenie Prezesa PSL Wicepremiera Janusza Piechocińskiego, uczestniczył w warszawskim spotkaniu starostów.

W Centrum Szkoleniowo-KonferencyjnymKrajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Samopomoc Chłopska spotkało się ponad stu starostów z całej Polski. W porządku obrad znalazły się takie kwestie jak jubileusz 25-lecia Odrodzonego Samorządu terytorialnego, a także przygotowania do zbliżającego się Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich. Starosta Wałbrzyski został przez gremium kandydatem do Zarządu Związku Powiatów Polskich. W obradach wziął udział również Piotr Zimnicki, Prezes Zarządu PSL Powiatu Grodzkiego w Wałbrzychu.

Związek Powiatów Polskich to stowarzyszenie powiatów działające w dwudziestoleciu międzywojennym, a reaktywowane w 1999 roku. Jego głównym zadaniem jest obrona wspólnych interesów, wymiana doświadczeń oraz inicjowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych. ZPP skupia obecnie 315 z 379 powiatów i miast na prawach powiatów. (ELW)

źródło: Starostwo  Powiatowe w Wałbrzychu

Dodaj komentarz

Komentarze (0)