komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
pks
mpk

wtorek, 29 września 2020

Michala, Gabriela

Starosta informuje - wysokie kary za niedopełnienie obowiązku!

środa, 9.10.2019 14:37 , komentarze: 0 , odsłony: 2096
kategorie artykułu:

Starosta Powiatu Wałbrzyskiego Krzysztof Kwiatkowski informuje wszystkich mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego o obowiązku:

- zawiadomienia starosty w terminie nieprzekraczającym 30 dni o nabyciu lub zbyciu pojazdu (art. 78 ust. 2 pkt 1 ustawy prawo o ruchu drogowym)

- zarejestrowania pojazdu używanego sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej  w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia ( art. 71 ust. 7 ustawy prawo o ruchu drogowym w brzmieniu od 01.01.2020 r.)

Powyższe ma istotne znaczenie z uwagi na wejście w życie od 1 stycznia 2020 roku kar pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł tytułem niedopełnienia wyżej wymienionego obowiązku, co wynika z art. 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579)

 

Wasze komentarze

czwartek, 24.9.2020 12:19
środa, 16.9.2020 11:13
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
Mati Autogaz
Mati Autogaz
Muzeum Techniki
Muzeum Techniki