Samorząd województwa dofinansował inwestycje w subregionie wałbrzyskim

wtorek, 24.5.2022 10:09 522 0

Ponad 2,5 miliona złotych otrzymały wczoraj z rąk wicemarszałka Grzegorza Macko dolnośląskie gminy z subregionu wałbrzyskiego. Dotacje w postaci promes pochodziły z programów realizowanych przez samorząd województwa: Odnowa Dolnośląskiej Wsi, Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej oraz programu dotacji na bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych.

- Bardzo się cieszę, że jako Samorząd Województwa kierujemy kolejne fundusze na subregion wałbrzyski. Od wielu lat zabiegamy o to, aby południe Dolnego Śląska mogło rozwijać się tak prężnie, jak pozostała część województwa. I to się właśnie teraz dzieje – mówi wicemarszałek Grzegorz Macko. 

Spotkanie zostało zorganizowane w niedawno wyremontowanej świetlicy wiejskiej w Chocieszowie (gmina Szczytna). W wydarzeniu uczestniczyli parlamentarzyści oraz kilkudziesięciu przedstawicieli samorządów z południa Dolnego Śląska. Promesy trafiły do:

 

Odnowa Dolnośląskiej Wsi 

 • Szczytna - Budowa małej architektury w miejscu publicznym w Gminie Szczytna- plac zabaw w Wolanach wraz z zagospodarowaniem terenu w Chocieszowie, Łężycach, Stoszowie, Wolanach i Złotnie
 • Pieszyce - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi Rozciszów, poprzez wykonanie barier ochronnych przy drodze gminnej w Lasocinie
 • Kłodzko - Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy szkole podstawowej w Krosnowicach wraz z zagospodarowaniem terenu
 • Radków - Remont Domu Sportowca oraz zagospodarowanie terenu przy boisku w Wambierzycach
 • Łagiewniki - Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Jaźwina
 • Świdnica - Budowa placu zabaw w miejscowości Makowice
 • Złoty stok - Budowa wiaty w Błotnicy - etap II
 • Stoszowice - Modernizacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Grodziszczu
 • Jaworzyna Śląska - „Montaż siłowni zewnętrznej wraz zagospodarowaniem terenów zielonych w miejscowości Nowice w Gminie Jaworzyna Śląska”
 • Dzierżoniów - Rewitalizacja zabytkowego pałacu wraz z zagospodarowaniem terenu wsi Kiełczyn
 • Strzegom - Budowa placu zabaw we wsi Goczałków
 • Międzylesie – Przebudowa stadionu im. A.Skowrona w Międzylesiu
 • Lewin Kłodzki - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Lewina Kłodzkiego z uwzględnieniem terenów zielonych oraz miejsc postojowych
 • Nowa Ruda - Kultywowanie tradycji społeczności lokalnej poprzez zakup strojów dla dziecięcego zespołu ludowego " Mali Bożkowiacy"
 • Marcinowice - Wykonanie elewacji wraz z ociepleniem budynku świetlicy wiejskiej w Sadach
 • Kamieniec Ząbkowicki - Remont pomieszczeń dużej sali zaplecza gastronomicznego świetlicy wiejskiej w Pomianowie Górnym
 • Ząbkowice Śląskie - Zakup strojów ludowych dla potrzeb Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Ząbkowice Śląskie
 • Dobromierz - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wsi Gniewków poprzez montaż oświetlenia oraz nasadzenie drzew wzdłuż drogi gminnej nr dz. 157/3

Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej

 

 • Bielawa - Budowa parkingu wraz z ciągami pieszo-rowerowymi łączącymi go z Dolnośląskim Centrum Nauki Jazdy na Rowerze, Parkiem Miejskim oraz drogą gminną nr 117880 D (ul. Parkowa) i drogą powiatową nr 3007 D (ul. Wojska Polskiego) w Bielawie
 • Piława Górna - Budowa odcinka chodnika w pasie drogi gminnej nr 118064D ulicy Kośmińskiej w Piławie Górnej
 • Bystrzyca Kłodzka - Budowa oświetlenia drogowego ul. Willowa wraz z łącznikiem do ul. Strażackiej w miejscowości Bystrzyca Kłodzka
 • Kłodzko w. - Remont dwóch obiektów mostowych pieszo-jezdnych nad rzeką Biała Lądecka we wsi Ołdrzychowice Kłodzkie
 • Szczytna - Poprawa bezpieczeństwa drogowego w ramach przebudowy ul. Szpitalnej w Szczytnej
 • Lewin Kłodzki - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Lewina Kłodzkiego poprzez przebudowę drogi gminnej
 • Międzylesie - Budowa oświetlenia drogowego w Domaszkowie, ul. Górna, dz. 601/1,715 - ETAP-2 oraz budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Różanka
 • Jaworzyna Śląska - Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 111240D w obrębie skrzyżowania ul. Towarowej w Jaworzynie Śląskiej
 • Stoszowice - Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez budowę i modernizację oświetlenia drogowego w miejscowości Lutomierz – Lutomierz Kolonia
 • Złoty Stok - Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez montaż oświetlenia na ul. H. Sienkiewicza w Złotym Stoku

Melioracje (gminy)

 

 • Dobromierz - Konserwacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych będących własnością gminy
 • Dzierżoniów - Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie gminy Dzierżoniów w 2022r.
 • Jaworzyna Śląska - Konserwacja gruntowa w celu zachowania funkcji rowu melioracyjnego
 • Kamieniec Ząbkowicki - Konserwacja rowu melioracyjnego
 • Kłodzko - Melioracje Wodne Gmina Kłodzko 2022 r.
 • Łagiewniki - Konserwacja rowów melioracyjnych na obszarze Gminy Łagiewniki w 2022 roku
 • Lewin Kłodzki - Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych na terenie gminy Lewin Kłodzki w 2022 roku
 • Niemcza - Konserwacja gruntowa rowów R-H
 • Nowa Ruda - Konserwacja urządzenia melioracji wodnej w Czerwieńczycach
 • Pieszyce - Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych w Gminie Pieszyce w 2022r.
 • Piława Górna - Konserwacja gruntowna rowów melioracyjnych w Piławie Górnej
 • Stoszowice - Bieżące utrzymanie rowu R-Piwoda z naprawą ubezpieczeń
 • Szczytna - Konserwacja urządzeń melioracji wodnej w Gminie Szczytna na terenie Sołectwa Słoszów
 • Świdnica - Konserwacja rowów melioracyjnych w obrębie Witoszów Dolny
 • Ząbkowice Śląskie - Konserwacja rowu melioracyjnego Braszówka w miejscowości Pawłowice
 • Ziębice - Konserwacja gminnych urządzeń wodnych w 2022 r.
 • Złoty Stok - Konserwacja rowów melioracyjnych R-T7 i R-T9 w Złotym Stoku
 • Marcinowice - Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych we wsi Wiry
 • Ciepłowody - Naprawa skarp rowu Jaworzyca, ob. Stary Henryków
 • Żarów - Konserwacja rowu w Żarowie - 2022

Łącznie: 2 544 126 zł

 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)