komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
pks
mpk

sobota, 8 sierpnia 2020

Cypriana, Emiliana

Ruszają kolejne inwestycje drogowe w Jedlinie-Zdroju

piątek, 21.6.2019 10:10 , komentarze: 0 , odsłony: 1425
kategorie artykułu:

W Jedlinie-Zdroju rozpoczyna się przebudowa dwóch dróg: Pokrzywianki i Północnej. W obu przypadkach prace mają się zakończyć do 30 września br.
Roboty budowlane na ulicy Pokrzywianka prowadzone są w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Kamieńsk droga dojazdowa do gruntów rolnych”. Prace prowadzi firma Roboty Ziemne i Budowlane Tomasz Serafiński z Ludwikowic Kłodzkich. Zakres prac obejmuje wykonanie stabilizacji podłoża, wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, budowę nawierzchni z kamienia granitowego nieregularnego na długości 436 mb wraz z odwodnieniem wykonanym z koryt betonowych na długości 175 m. Wartość robót to kwota 339.986,98 złotych brutto. 
Przebudowa ulicy Północnej prowadzona jest w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja ulic w Jedlinie-Zdroju – Przebudowa drogi gminnej ul. Północnej w Jedlinie-Zdroju". Prace prowadzić będzie Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe VICBUD Sp. z o.o. z Czarnego Boru. Roboty drogowe obejmują wykonanie podbudowy betonowej o gr. 15 cm i podbudowy z kruszywa łamanego o gr. 20 cm w ilości 150 m2, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 80 mm typ 20 na podsypce cementowo-piaskowej w ilości 150,0 m2, ułożenie krawężnika betonowego o dł. 70,0 m oraz budowę ścieku z prefabrykatów betonowych o dł. 37 m. Wartość tych robót to kwota 58.577,72 złotych brutto.
źródło: UM Jedlina-Zdój

 

Wasze komentarze

poniedziałek, 3.8.2020 09:32
poniedziałek, 3.8.2020 00:00
piątek, 31.7.2020 09:47
Muzeum Techniki
Muzeum Techniki
Mati Autogaz
Mati Autogaz
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele