Redukcyjny odstrzał dzików w gminie Boguszów-Gorce

piątek, 1.10.2021 12:35 590 1

W związku z występowaniem coraz większej populacji dzików na terenie gminy Boguszów-Gorce oraz wzrostem powodowanych przez nie szkód, na podstawie decyzji Starosty, od dnia 02.10.2021 r. do końca roku prowadzone będą działania zmierzające do obniżenia pogłowia dzików, w określonej liczbie sztuk. Działania będą prowadzone myśliwego z uprawnieniami współpracującego z gminą Boguszów-Gorce.
Koła łowieckie realizują odstrzały według rocznych planów łowieckich. w związku z tym prowadzone są  odstrzały sanitarne  zarządzone przez Wojewodę na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27.01.2021r. w sprawie wprowadzenia w 2021 na teren Rzeczpospolitej Polskiej programu mającego na celu wczesnego wykrycia zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń(ASF) i poszerzenia wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczania.
Jednakże w okresie pandemii w roku poprzednim działania takie nie były podejmowane. Z  bólem serca, ale musimy zareagować w sposób zdecydowany, ponieważ populacja dzików na terenie naszej Gminy będzie się regularnie zwiększać.
Działania dotyczące odłowów i wywozu dzików na inny teren nie są możliwe z uwagi na wyżej przytoczone przepisy i ryzyko rozpowszechnienia niezwykle groźnej choroby ASF.
W miejscach wyznaczonych odstrzał będzie prowadzony z zachowaniem szczególnej ostrożności, w sposób uniemożliwiający udział osób trzecich. Myśliwy wykonujący czynności będzie oznakowany przez założenie kamizelki odblaskowej z napisem "Odstrzał redukcyjny".
Apelujemy o wstrzymanie się od wychodzenia z domu oraz niewypuszczanie zwierząt domowych w obszarze jego zasięgu. Odstrzał odbędzie się wg harmonogramu.

źródło: UM Boguszów-Gorce

Przeczytaj komentarze (1)

Komentarze (1)

Ja piątek, 01.10.2021 14:45
Prawidłowo