Radny Buzarewicz ws. pyłu PM10 w Czarnym Borze

środa, 3.3.2021 10:47 1318 0

W imieniu mieszkańców Czarnego Boru zwróciłem się do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Delegatury w Wałbrzychu z prośbą o ustawienie stacji pomiarowej stężeń pyłu PM10 w naszej miejscowości. Ostatnie takie pomiary były prowadzone w 2014 i 2017 roku.

Pomimo, iż od ostatnich pomiarów okoliczności sprawy uległy zmianie -transport materiału skalnego został przekierowany z ciągu drogi gminnej na tzw. obwodnicę, to odczuwalny poziom zapylenia nie zmniejszył się. Badania są istotne z uwagi na nieprzerwaną uciążliwość (zapylenie) wywoływane niewłaściwą działalnością Kopalni Melafiru “Grzędy”. Załączam dwa zdjęcia - melafirowe wzgórze i zanieczyszczoną pompę ciepła domu jednorodzinnego.
Kopalnia Melafiru “Grzędy” jest głównym źródłem niezorganizowanej emisji pyłu PM10 na tym terenie. Brunatny pył zalega na polach, ulicach, elewacjach, etc. Nie tylko brudzi, ale ma szkodliwy wpływ na zdrowie mieszkańców, co zostało potwierdzone w dokumencie: Przeprowadzenie pełnej analizy / charakterystyki fazowej (mineralogicznej) - jakościowo - ilościowej dla mieszaniny pyłowej, zalegającej na elewacji zewnętrznej zabudowań domków jednorodzinnych, opracowanym przez Spinus, spółkę celową Uniwersytetu Śląskiego.

W grudniu, Mineral Polska sp. z o.o. przepraszała mieszkańców gminy za “niekontrolowany upust pyłu”. Nadmieniam, że tego typu uciążliwości nie należy traktować wyłącznie w kategorii incydentu / pismo w załączeniu.
Mieszkańcy wskażą bezpieczną lokalizację dla postawienia stacji, zapewniającą stałe, nieprzerwane zasilanie energią elektryczną, na ogrodzonym terenie jednej z posesji osiedla domów jednorodzinnych.

Jarosław Buzarewicz, radny powiatu wałbrzyskiego

Dodaj komentarz

Komentarze (0)