komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
pks
mpk
LOTTO

niedziela, 16 grudnia 2018

Albiny, Zdzisławy

Przygotowania do zimy

piątek, 30.11.2018 16:01 , komentarze: 0 , odsłony: 174
kategorie artykułu:

Przygotowania miasta do zimy

W ostatni wtorek, tj 27 listopada w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu z inicjatywy prezydent miasta dra Romana Szłemeja odbyło się spotkanie poświęcone  przygotowaniom naszego miasta do nadchodzącej zimy. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Policji, Straży Miejskiej, Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzych oraz innych miejskich instytucji. Wspólnie omówiono stan przygotowań miasta do zimy i spadku temperatur, zwłaszcza w zakresie pomocy osobom bezdomnym i wykluczonym oraz właściwego utrzymania dróg oraz chodników.

 Informacja MOPS

Na terenie Wałbrzycha problemem bezdomności zajmuje się Zespół ds. Bezdomnych, który swoją siedzibę posiada przy Centrum Wsparcia Socjalnego ul. Ogrodowa 2a. Zadaniem zespołu jest zagwarantowanie schronienia, pomoc finansowa i praca socjalna, polegająca na aktywizowaniu osób bezdomnych do podejmowania działań w celu poprawy swojej sytuacji życiowej, doprowadzając ostatecznie do wyjścia z bezdomności. Zespół ds Bezdomnych prowadzi dodatkowo prace z osobami bezdomnymi przebywającymi w miejscach niemieszkalnych tj. pustostanach, piwnicach, strychach, ogródkach działkowych, węzłach ciepłowniczych itp.

 

W skład Centrum Wsparcia Socjalnego wchodzą następujące placówki:

Schronisko dla Bezdomnych przy ul. Pocztowej 22 – zapewnia schronienie bezdomnym mężczyznom z terenu miasta Wałbrzycha, poprzez przyznanie tymczasowego miejsca schronienia, na podstawie decyzji administracyjnej dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W swojej ofercie posiada 60 miejsc noclegowych. Czynne całodobowo. Opiekunowie, tel. całodobowy: 74 847 81 26

Schronisko dla Bezdomnych Kobiet ul. Ogrodowa 2a – zapewnia 30 miejsc bezdomnym kobietom z terenu miasta Wałbrzycha. Przyznanie miejsca w placówce następuje na podstawie decyzji administracyjnej dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Czynne całodobowo. Opiekunowie, tel. całodobowy: 785 789 842

 

Ogrzewalnia dla bezdomnych,ul. Beethovena 1-2, funkcjonująca jako placówka interwencyjna wyłącznie w okresie zimowym dla zabezpieczenia osób bezdomnych, które z różnych przyczyn nie przebywają w schroniskach dla bezdomnych, najczęściej na skutek nieprzestrzegania regulaminu organizacyjnego. Celem wsparcia jest zapobieganie sytuacji zagrożenia życia i zdrowia osób bezdomnych w okresie zimowym. Czynna od 19:00 do 7:00. Opiekunowie tel. 883 375 775

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Ogrodowa 2a – jest stacjonarną placówką pomocową, świadczącą pomoc na rzecz osób i rodzin, znajdujących się w kryzysie, w celu przywrócenia równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganiu przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psycho – społecznej dla mieszkańców gminy Wałbrzych. Ośrodek udziela specjalistycznego poradnictwa, w sytuacjach uzasadnionych schronienia do trzech miesięcy. Dysponuje 30 miejscami. Czynne całodobowo. Opiekunowie, tel. całodobowy: 785 789 842

Mieszkania Chronione, ul. Ogrodowa 2a – W ramach funkcjonowania mieszkań chronionych wspieranych przewidziane są 23 miejsca dla osób starszych, niepełnosprawnych, niesamodzielnych z uwagi na trwający proces leczenia, rehabilitacji, wymagających pomocy osób drugich, w tym z zaburzeniami psychicznymi, wymagających usług opiekuńczych, w tym także osób bezdomnych. W ofercie posiadamy 7 mieszkań chronionych wspieranych w dostosowanym do tego celu budynku. Opiekunowie tel. 883 375 775

CENTRUM WSPARCIA SOCJALNEGO

Kierownik Łukasz Lipka tel: 74 840 57 72

e-mail: l.lipka@mops.walbrzych.pl

Zastępca kierownika Justyna Góreczna tel: 74 840 57 67

e-mail: j.goreczna@mops.walbrzych.pl

 

Wasze komentarze


piątek, 14.12.2018 23:28
3
środa, 12.12.2018 23:26
wtorek, 11.12.2018 16:15
wtorek, 11.12.2018 16:21
czwartek, 6.12.2018 22:37
czwartek, 6.12.2018 20:57
czwartek, 6.12.2018 09:16
6
wtorek, 4.12.2018 20:44
3
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
Auto Max
Auto Max
Mati Autogaz
Mati Autogaz
Praca na GoWork
Praca na GoWork
Sk?ad opa?u Agro
Sk?ad opa?u Agro
cz??ci Samsung
Muzeum Techniki
Muzeum Techniki