Prezydent Wałbrzycha podpisał Europejską Kartę Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym

piątek, 15.10.2021 12:13 544 0

Wałbrzych jest miastem otwartym, tolerancyjnym, dlatego też podejmuje liczne działania, w których priorytetem jest walka o prawa człowieka. Kierując się tą ideą 11 października podczas Europejskiego Forum Samorządowego Local Trends w Poznaniu, Prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej podpisał Europejską Kartę Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym.

Europejska Karta Równości Kobiet i Mężczyzn została opracowana w ramach projektu prowadzonego przez Radę Gmin i Regionów Europy razem z partnerami i od momentu jej opracowania podpisało ją 1816 miast w 36 krajach. Miasta, które przyjęły kartę uznają, że równość kobiet i mężczyzn stanowi fundamentalne prawo i gwarantują wdrażanie rozwiązań, które będą miały na celu eliminację wszelkich nierówności i dyskryminacji.

Jednym z kluczowych zapisów karty jest uznanie za priorytet zrównoważony udział kobiet i mężczyzn w procesie decyzyjnym i uznanie eliminacji stereotypów opartych na płci jako podstawy osiągnięcia równości kobiet i mężczyzn.

Sygnatariusze karty zobowiązują się do włączania kwestii płci do wszystkich działań samorządów lokalnych i regionalnych.

Wśród działań zapisanych w karcie, do których zobowiązuje się samorząd jest m.in.:
- inicjowanie współpracy z partnerami z sektora publicznego i prywatnego, jak również z organizacjami społecznymi, której celem będzie zagwarantowanie równości kobiet i mężczyzn na wszystkich polach działań miasta,
- tworzenie akcji i kampanii społecznych mających za zadanie zwalczanie stereotypów i promowanie zasady równego traktowania planowanie i finansowanie programów zdrowotnych w oparciu o zasadę równości płci,
- zapewnienia równego dostępu do opieki i świadczeń socjalnych dla kobiet i mężczyzn,
- zapewnienie, tak dalece jak to jest możliwe, kobietom i mężczyznom, chłopcom i dziewczynkom równego dostępu do kultury i uprawiania sportu, spędzania czasu wolnego oraz korzystania z obiektów i placówek sportowych oraz kulturalnych opracowanie i stosowanie strategii działania w temacie bezpieczeństwa i ochrony przed przemocą.

Karta zobowiązuje sygnatariuszy także do opracowania, w ciągu dwóch lat, Równościowego Planu Działania, nad którym we współpracy z Radą Kobiet Urząd Miasta Wałbrzycha będzie teraz pracował. Przypomnijmy bowiem, że inicjatywa podpisania karty została złożona przez członkinie Wałbrzyskiej Rady Kobiet, które dostrzegły konieczność opracowania i stosowania strategii gwarantowanej równości praw kobiet i mężczyzn we wszystkich działaniach miasta.

źródło: FB UM Wałbrzych

Dodaj komentarz

Komentarze (0)