PRACA - masztalerz

piątek, 26.6.2020 10:03 289

OFERTA   PRACY 

Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o. o., z siedzibą w Kamieńcu Ząbkowickim 57-230, Plac Kościelny 1 ogłasza nabór na stanowiska pracy: 

  1. Masztalerz – powożący  

Miejsce pracy: Stado Ogierów Książ, ul. Jeździecka 3, 58-306 Wałbrzych 

Wymagania: 
Doświadczenie w pracy z końmi, w tym z końmi i sprzętem położeniowym.  

Wymagana dokumentacja: 
- cv,
- podanie o pracę zawierające aktualny adres i telefon kontaktowy,
- kserokopie świadectw szkolnych potwierdzających wykształcenie (oryginały do wglądu),
-  ewentualnie kserokopia prawa jazdy (oryginał do wglądu).

Powyższą dokumentację należy przesłać w terminie do  10.07.2020 r. na adres:
Stado Ogierów Książ, ul. Jeździecka 3, 58-306 Wałbrzych 

Kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną w terminie wyznaczonym przez pracodawcę

 

Prosimy o dopisanie klauzuli:

Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora, którym jest Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o., Pl. Kościelny 1, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS za numerem 0000075325, kontakt sekretariat@ohz-kamieniec.pl, tel. (48)748173214, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko masztalerz – powożący. Wyrażam nadto zgodę na przetwarzanie ww. danych osobowych przez okres do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko podane wyżej, lecz nie dłużej niż do końca następnego roku kalendarzowego. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

Przetargi
i Obwieszczenia

Zobacz