Pierwsze obrady Powiatowej Rady Rynku Pracy

poniedziałek, 8.2.2016 11:04 1187 0

5 lutego 2016 w Powiatowym Urzędzie Pracy odbyło się  pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy – organu  opiniodawczego Starosty. Obradom przewodniczyła pani poseł Katarzyna Izabela  Mrzygłocka. Pierwszy porządek obrad zawierał 9 punktów i przyjęto go bez sprzeciwu. Ustalono kierunki szkoleń zawodowych oraz zaopiniowano nowy kierunek kształcenia.

Przegłosowano pozytywnie sprawozdanie z pracy PUP oraz racjonalność wykorzystania środków finansowych za ubiegły rok. Poziom bezrobocia spada, a wielu zaktywowanych nadal utrzymuje zatrudnienie po 24 m. Obrady przebiegały sprawnie choć burzliwie.

Wszelkie sugestie Rady będę brał pod uwagę podejmując finalne decyzje w tematach omawianych. Celem nadrzędnym jest dobro mieszkańców powiatu, ponieważ dla nich się tutaj zbieramy i obradujemy. Co polepszyć, jak podzielić i jak efektywniej współpracować - mówił Starosta Jacek Cichura. Kolejne posiedzenie planowane jest z początkiem marca.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)