Pavel Hečko Honorowym Obywatelem Mieroszowa [Foto]

środa, 23.11.2022 16:34 430 0

W trakcie Uroczystej Sesji Rady Miejskiej Mieroszowa nadano pośmiertnie tytuł Honorowego Obywatela Gminy Mieroszów Pavlovi Hečko, który odebrała z rąk burmistrza Mieroszowa, jego żona Dana Hečkova.

Gala nadania tytułu odbyła się w Mieroszowskim Centrum Kultury w obecności wielu znamienitych gości z Czech i Polski. Pavel Hečko swoją pracę samorządową rozpoczął w 2002 roku i przez szesnaście lat sprawował funkcję Wicestarosty Meziměstí, równolegle w latach 2016-2021 był wiceprzewodniczącym Wojewódzkiej Rady w Hradec Králové w tym czasie zajmował się rozwojem Regionu i przygraniczną współpracą polsko-czeską. W roku 2018 został Starostą Miasta Mezimesti.

Przez te wszystkie lata jego ścisłe i nieustające kontakty z sąsiadującymi samorządami i organizacjami w Euroregionie zaowocowały wieloma wspólnymi projektami w dziedzinie sportu, kultury, rekreacji i edukacji.Dzięki pozyskanym środkom z UE powstały boiska, basen, hala sportowa, ścieżka rowerowa, które służą mieszkańcom Mieroszowa i Mezimesti.

Jako Starosta Mezimesti wspierał wspólne działania dotyczące uruchomienia komunikacji kolejowej i autobusowej w celu uatrakcyjnienia turystyki między Polską, a Czeską Republiką. Wieloletnia przyjazna współpraca zaowocowała Porozumieniem o Partnerstwie naszych miast.

Gm. Mieroszów

Dodaj komentarz

Komentarze (0)