komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
pks
mpk

czwartek, 28 stycznia 2021

Walerego, Radomira

Parki kieszonkowe powstaną w Wałbrzychu

środa, 4.11.2020 18:12 , komentarze: 0 , odsłony: 1707
kategorie artykułu:

Wspólny projekt miasta Wałbrzych oraz Miejskiego Zarządu Budynków w Wałbrzychu pt. „Zielone podwórka – parki kieszonkowe w starych dzielnicach Wałbrzycha” zwyciężył w konkursie „Miasto z klimatem – zielono-niebieska infrastruktura” organizowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod patronatem Ministerstwa Klimatu i Środowiska.  Wałbrzych zwyciężył w kategorii miast powyżej 100 tys. mieszkańców, a jego projekt obejmuje utworzenie czterech parków kieszonkowych.

OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA
Przedmiotowy projekt będzie realizowany na terenie dzielnicy Podgórze. Przedsięwzięcie obejmuje realizację inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury, obejmującą utworzenie 4 parków kieszonkowych w 4 lokalizacjach miasta Wałbrzycha:

• ul. Niepodległości 9a, 11;

• ul. Niepodległości 10a, 14-16, Piotra Skargi 35-39c;

• ul. Niepodległości 70-72 oraz

• ul. Drzymały 7-9.

W ramach tej inwestycji tereny miejskie - dotychczas nieużytkowane zostaną przekształcone w obszary zielone wyposażone w błękitno-zieloną infrastrukturę.

We wszystkich ww. lokalizacjach przewidziano 3 sposoby systemu retencjonowania wód opadowych:

  •         ogrody deszczowe w postaci niecek retencyjnych,
  •         tereny zieleni ozdobnej (drzewa, krzewy, rabaty bylinowe, łąki kwietne),
  •         trawniki.

W ramach tego projektu:

  •         utworzony zostanie obszaru o walorach przyrodniczych o pow. 9395,34 m2 w 4 lokalizacjach śródmiejskiej części Wałbrzycha,
  •         poprawiony zostanie system zagospodarowania wód opadowych wraz z likwidacją zasklepień gruntu w celu przeciwdziałania podtopieniom i zalaniom,
  •         planuje się zretencjonować 23.722,29 m3 wód opadowych na terenach objętych projektem w skali roku,
  •         planuje się wykorzystać 22.705,55 m3 objętości wód deszczowych w skali roku,
  •         zostanie utworzony obszar o pow. 7548,12 m2 posiadający charakter rekreacyjny lub co najmniej przyjazny mieszkańcom,
  •         oczekuje się, że nastąpi zmniejszenie efektu wyspy ciepła na terenach zwartej zabudowy śródmiejskiej w mieście. 

Podmiotem realizującym przedsięwzięcie będzie Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o., ul. Generała Andersa 48, 58-304 Wałbrzych, NIP: 886-26-08-287, REGON: 891337815. Wnioskodawcą i stroną umowy o dofinansowanie – Gmina Wałbrzych – Miasto na prawach powiatu.

Wartość inwestycji: 2.890.025 zł
z tego z dofinansowania NFOŚGiW: 997.377 zł (34,8%)
Termin zakończenia realizacji projektu: 30.11.2021 r.

 

Wasze komentarze

dzisiaj, 37 min temu
dzisiaj, 3 godz temu
poniedziałek, 25.1.2021 13:57
poniedziałek, 25.1.2021 13:03
piątek, 22.1.2021 10:47
Muzeum Techniki
Muzeum Techniki
Mati Autogaz
Mati Autogaz
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele