Pamięci Jana Nowaka Jeziorańskiego

poniedziałek, 9.3.2015 09:46 1773 0

W historii każdego narodu są dni, do których wracać trzeba, są ludzie, o których nie można zapomnieć. 

14 lutego (dzień upamiętniający rocznicę utworzenia Armii Krajowej) i 1 marca (Dzień Żołnierzy Wyklętych) to niewątpliwie wyjątkowe daty dla wszystkich, którym bliskie jest wychowanie młodego pokolenia w duchu patriotyzmu, upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o latach minionych i kultywowanie pamięci o ludziach broniących Ojczyzny. 
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30 im. Armii Krajowej w Wałbrzychu każdego roku oddaje im należny hołd i szacunek poprzez działania, mające na celu krzewienie wśród młodzieży świadomości narodowej i patriotycznej. 3 marca 2015 r. w Kuratorium Oświaty we Wrocławiu szkoła uczestniczyła w uroczystym otwarciu wystawy pn. ,,Jan Nowak Jeziorański - Misja Polska”, której była współorganizatorem wraz z Dolnośląską Rodziną Szkół im. Armii Krajowej. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30 włączyła się w ten sposób do podsumowania obchodów ogłoszonego przez Senat RP Roku 2014 ,,Rokiem Jana Nowaka Jeziorańskiego”. Ten wspaniały Polak był człowiekiem, który w każdych warunkach pełnił służbę dla Ojczyzny. Bez reszty oddany Polsce, kurier Komendy Głównej AK, wieloletni dyrektor Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, orędownik sprawy polskiej w Waszyngtonie, torujący Polsce drogę do NATO. Polska była Jego życiem, wielkim marzeniem i codziennym wyzwaniem. W ogromnym stopniu to właśnie Jemu zawdzięczamy naszą dzisiejszą wolność, niepodległość i bezpieczeństwo. Służenie Polsce było dobrowolnie przyjętą misją. Wystawa objęta honorowym patronatem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty zgromadziła wielu gości, wśród nich byli m.in. pracownicy Kuratorium, przedstawiciele Światowego Związku Kombatantów Armii Krajowej i Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu, Przewodniczący Sejmiku Dolnośląskiego, dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie szkół zrzeszonych w Dolnośląskiej Rodzinie Szkół im. Armii Krajowej. Zaproszeni goście wspominali Jana Nowaka Jeziorańskiego, dzieląc się szczegółami z Jego życia i podkreślając zasługi dla Polski.

źródło: edu.walbrzych.eu

Dodaj komentarz

Komentarze (0)