Ostatnie dwa dni na składanie wniosków o Nagrodę Starosty Wałbrzyskiego, za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej

środa, 27.9.2017 14:08 837 0

Ostatnie dwa dni na składanie wniosków o nagrodę Starosty Wałbrzyskiego indywidualną lub zbiorową, za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury dla osób prawnych i fizycznych, a także innych podmiotów.

Nagroda Starosty Wałbrzyskiego przyznawana jest w formie pieniężnej, w szczególności za działania w sferze:

 1. rozwoju i zachowania lokalnej kultury, jej najcenniejszych wartości i tradycji
 2. twórczości artystycznej, profesjonalnej, amatorskiej
 3. edukacji kulturalnej
 4. nowatorskich rozwiązań organizacyjnych, związanych z kulturą i jej upowszechnianiem
 5. ochrony zabytków i opieki jad zabytkami
 6. obejmującej całokształt działalności w upowszechnianiu i promocji kultury

Wniosek o przyznanie nagrody mogą składać:

 1. organizacje pozarządowe
 2. instytucje kultury
 3. szkoły wyższe
 4. jednostki samorządu terytorialnego
 5. stowarzyszenia zawodowe, twórcze i kulturalne lub ich związki
 6. Komisja Oświaty, Kultury i Promocji Powiatu

Wniosek o przyznani e nagrody powinien zawierać:

 1. dane osobowe kandydata (kandydatów) do nagrody lub nazwę podmiotu i jego adres
 2. informacje dotyczące całokształtu dotychczasowej działalności lub informacje dotyczące osiągnięcia, za które nagroda ma być przyznana
 3. uzasadnienie wniosku.

Wysokość nagrody indywidualnej  wynosi do kwoty  3000 zł, nagrody zbiorowej do kwoty 5000 zł.

Wnioski należy składać do dnia 30 września 2017 r. w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu.

Podstawa prawna:

Uchwała nr XXVII/59/05 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 30 czerwca 2005 r.

Uchwała nr XLII/20/10 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 14 czerwca 2010 r.

Kontakt:

Naczelnik Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty -  Pani Aneta Błaszkiewicz tel. 74 84 60 548.

Pracownik Interwencyjny  Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty- Pani Natalia Sumera tel. 74 84 60 548.

Wzór wniosku do pobrania:

Wniosek o nagrodę Starosty Wałbrzyskiego za za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury dla osób prawnych i fizycznych, a także innych podmiotówza osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury dla osób prawnych i fizycznych, a także innych podmiotów

Oświadczenie o wyrażeniu zgody zgodzie na przetwarzanie danych:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)