OSP Grzędy z nowym wozem

wtorek, 24.8.2021 12:35 1014 0

Słoneczna aura dopisała oficjalnemu powitaniu średniego wozu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4. OSP w Grzędach w efekcie starań Gminy Czarny Bór związanych z pozyskaniem środków zewnętrznych otrzymała nowy pojazd marki Kamaz. Samochód udało się zakupić dzięki rządowemu programowi oraz dofinansowaniu i współpracy kilku instytucji. - Doposażenie jednostki OSP przełoży się nie tylko na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Czarny Bór, ale także całego Powiatu Wałbrzyskiego. Zaopatrzenie jednostki OSP w Grzędach w nowy wóz strażacki ze względu na uwarunkowania geograficzne pozwoli również na zapewnienie bezpieczeństwa sąsiadującym gminom - Boguszów-Gorce i Mieroszów.

Słowa podziękowania za wsparcie i zrozumienie potrzeb mieszkańców kieruję do Michała Dworczyka - Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Grzegorza Macko - Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego, a także kierownictwa NFOŚiGW i Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu – mówi Adam Górecki, włodarz gminy. W uroczystym powitaniu pojazdu wzięli udział m.in. st. bryg. Krzysztof Szyszka – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu, Bogusław Uchmanowicz – Członek Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego oraz Adam Górecki – Wójt Gminy i Marzena Łatka – Przewodnicząca Rady Gminy. Poświęcenia pojazdu dokonał ks. Paweł Oskwarek – były proboszcz parafii w Czarnym Borze i filii w Grzędach. 

Wartość pojazdu wyniosła 830.000,00 zł. Jednostka otrzymała dofinasowanie na zakup wozu z kilku źródeł:  1) środki finansowe z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej/Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 240.000,00 zł, 2) dotacja budżetowa z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” – 270.000,00 zł, 3) środki finansowe przekazane przez zakłady ubezpieczeń – 50.00,00 zł, 4) dotacja ze Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu – 40.000,00 zł, 5) środki Gminy czarny Bór – 230.000,00 zł.

Po części oficjalnej, na uczestników czekała wspólna zabawa podczas Festynu Strażackiego. Wśród atrakcji nie zabrakło pokazu akcji strażackiej, pysznego jedzonka i niespodzianek dla najmłodszych.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)