OPS w Głuszycy zaprasza osoby, które nie skorzystały z pomocy żywnościowej

poniedziałek, 23.8.2021 12:51 290 0

Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy zaprasza do kontaktu osoby, które nie skorzystały w 2021 roku z pomocy żywnościowej w ramach programu operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Pomoc w ramach Programu udzielana jest osobom, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego wyżywienia, których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj:

1542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej,

1161,60 zł dla osoby w rodzinie.

Aby otrzymać pomoc żywnościową należy:

  • Zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy w celu zakwalifikowania do odbioru żywności.
  • Jeśli spełnione są wskazane kryteria, osoba otrzyma skierowanie, które umożliwia odbiór żywności we wskazanym na skierowaniu miejscu.

ŻYWNOŚĆ WYDAWANA BEDZIE PRZEZ PRACOWNIKÓW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W USTALONYM INDYWIDUALNIE TERMINIE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy wspólnie z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej realizują Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej

Dodaj komentarz

Komentarze (0)