Odsłonięto tablicę ku pamięci zasłużonym dla Wałbrzycha i regionu

piątek, 1.7.2022 15:36 282 1

W Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy poświęconej pamięci życia i  działalności Państwa Eufrozyny i Zygfryda Piątek. 

Do odsłonięcia i wykonania pamiątkowej tablicy doszło z inicjatywy Wałbrzyskich Stowarzyszeń Górniczych. W uroczystości na terenie Starej Kopalni w Wałbrzychu wzięli udział przedstawiciele władz miasta z Prezydentem Wałbrzycha Romanem Szełemejem, Panią Prezydent Sylwią Bielawską na czele, Dyrekcją  Starej Kopalni, Pani Poseł Izabeli Mrzygłockiej oraz licznych delegacji wałbrzyskich stowarzyszeń górniczych.

Wałbrzyskie muzeum górnictwa jest dziś miejscem pamięci i nauki o bogatej i dumnej historii przemysłu miasta i regionu Wałbrzyskiego. Stąd też tablica upamiętniająca życie i działalność Państwa Piątek znalazła się właśnie na terenie wałbrzyskiego byłego zakładu wydobycia węgla kamiennego i można ją zobaczyć przy wejściu do budynku warsztatów mechanicznych od strony ulicy Wysockiego.

Działalność zawodowa i pasjonacka małżeństwa Państwa Eufrozyny i Zygfryda Piątek dla regionu i samego Wałbrzycha jest niezwykle cenna. Po przyjeździe do naszego miasta w latach 50-tych poświęcili się badaniom rozwoju górnictwa kruszcowego w regionie Wałbrzycha, Gór Sowich i Pogórza Kaczawskiego. Efekty ich pracy do dziś wykorzystywane są przez wielu historyków, inżynierów i badaczy regionu. Pozostawili po sobie dziesiątki jak nie setki prac naukowych, wydanych w różnych językach poświęconych wałbrzyskiemu górnictwu i regionowi. Byli inicjatorami powstania i zorganizowania na terenie poprzemysłowych terenów kopalni „Thorez” - Muzeum Przemysłu i Techniki, które powstało w 1997 roku i działa do dziś.

Pan  dr inż. Zygfryd Piątek w swojej zawodowej karierze na przestrzeni lat pełnił ważne funkcje w zakładach górniczych Victoria. Był wicedyrektorem w Okręgowym Urzędzie Górniczym oraz przez lata pełnił funkcję rzeczoznawcy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie zabytków techniki. Za swoje osiągnięcia naukowo – badawcze otrzymał wiele nagród. W tym ministerialnych, M.in. Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, czy Ministerstwa Przemysłu.

Pani dr inż. Eufrozyna Piątek była pomysłodawczynią i redaktorem „Kroniki Wałbrzyskiej” wydawanej przez 11 tomów zbioru wydarzeń historii Wałbrzycha. Autorka wielu naukowych opracowań z zakresu geologii złożowej i historii regionalnej wydanych zarówno w kraju jak i za granicą. Dzięki jej osobie powstało wiele opracowań dotyczących historii i znaczenia zabytkowych obiektów techniki, maszyn i urządzeń górniczych, dzięki czemu dziś zostały wpisane na listę i do rejestru zabytków. Była współautorką koncepcji utworzenia Ośrodka Dawnej i Nowej Techniki Górniczej w  dzielnicy Sobięcin, za co otrzymała nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Za aktywne działania na rzecz ochrony zabytków otrzymała złotą odznakę Za Opiekę nad Zabytkami od Ministerstwa Kultury.

Dzięki pracy Państwa Piątek wiedza o naszym regionie jest niewątpliwie zdecydowanie bogatsza.

Państwo Piątek w 2018 roku decyzją Rady Miasta zostali uhonorowani tytułami Zasłużony dla Miasta Wałbrzycha.

 

Przeczytaj komentarze (1)

Komentarze (1)

O kurcze piątek, 01.07.2022 23:47
Gdzie jest michałek bez gałek?