Odprawa służbowa garnizonu wałbrzyskiego

wtorek, 20.1.2015 15:31 3292 0

19 stycznia 2015 roku w Komendzie Miejskiej Policji w Wałbrzychu odbyła się odprawa służbowa garnizonu wałbrzyskiego. W czasie odprawy dokonano oceny bezpieczeństwa i porządku publicznego w Wałbrzychu i powiecie wałbrzyskim w 2014 roku. 

W siedzibie Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu odbyła się odprawa służbowa, która była okazją do podsumowania stanu bezpieczeństwa na terenie Wałbrzycha i powiatu wałbrzyskiego oraz pracy funkcjonariuszy i pracowników Policji. Oprócz kierownictwa wałbrzyskiej Policji w spotkaniu udział wzięli Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Wojciech Ołdyński, Prezydent Miasta Wałbrzycha Roman Szełemej, Starosta Wałbrzyski Jacek Cichura oraz Prokurator Rejonowy w Wałbrzychu Bożena Jażdrzyk.
W czasie odprawy Komendant Miejski Policji w Wałbrzychu - insp. Andrzej Basztura omówił najistotniejsze elementy pracy jednostki. Podsumował działania funkcjonariuszy oraz wyniki przez nich osiągnięte w ubiegłym roku. Odprawa była także okazją do złożenia podziękowań nadkom. Romanie Biełus specjaliście Wydziału Prewencji wałbrzyskiej komendy za 45-letnią służbę pełnioną w naszych szeregach. 

Na szczególną uwagę zasługuje fakt ograniczenia przestępczości, przy jednoczesnym wzroście wykrywalności przestępstw szczególnie uciążliwych dla społeczeństwa. Wałbrzyscy policjanci plasują się na jednym z czołowych miejsc pod względem efektywności służby, co podsumowując odprawę podkreślił Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Wojciech Ołdyński. 
Nadinsp. Wojciech Ołdyński mówiąc o priorytetach wałbrzyskiej Policji podkreślił, iż najważniejszym jest aby Policja służyła społeczeństwu, gdyż zgodnie z Ustawą o Policji jest formacją przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Na koniec podziękował za rzetelne wykonywanie obowiązków służbowych.  

Do podziękowań dołączył Prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej, który pracę policjantów za rok 2014 ocenił jako ofiarnie i rzetelnie wykonywaną. Szczególną uwagę zwrócił na skutecznie i efektywnie prowadzone poszukiwania osób zaginionych. 

Za dobrą służbę i dbałość o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu wałbrzyskiego podziękował wszystkim policjantom także Starosta Wałbrzyski Jacek Cichura. 

Zadowolenie ze współpracy z wałbrzyską Policją podkreśliła w swojej wypowiedzi Prokurator Rejonowy Bożena Jażdrzyk. Również złożyła gorące podziękowania za wytężoną pracę. 

Na koniec zostały przedstawione najważniejsze przedsięwzięcia do zrealizowania na rok 2015. Nakreślono szereg zadań między innymi konieczność dalszego ograniczania liczby przestępstw i wysoką skuteczność w ich wykrywaniu i usprawnienie działań policji wałbrzyskiej. 
Najważniejszym zamierzeniem logistycznym jest rozpoczęcie budowy siedziby Komisariatu Policji I w Wałbrzychu. 

źródło: KMP w Wałbrzychu

Dodaj komentarz

Komentarze (0)