Odebrano most w Strudze

sobota, 25.12.2021 10:50 491 0

Odebrano przebudowę obiektu mostowego o nr JNI 01013322 w ciągu drogi powiatowej nr 3389D w miejscowości Struga w gm. Stare Bogaczowice. To już szesnasty obiekt mostowy przebudowany w okresie kiedy nadzoruję infrastrukturę drogową powiatu wałbrzyskiego.

Wartość zadania to 657 857,75 zł. Powiat Wałbrzyski pozyskał dofinansowanie z Ministerstwa Infrastruktury Departament Dróg Publicznych w kwocie: 308 764,00 zł.

Przebudowa miała na celu poprawę warunków techniczno-użytkowych obiekt mostowy został poszerzony, wybudowany został chodnik po jednej stroni drogi oraz podniesiona została nośność obiektu.

Źródło: FB Krzysztof Kwiatkowski - Starosta Powiatu Wałbrzyskiego

Dodaj komentarz

Komentarze (0)