O przebudowie dróg i środkach unijnych na Konwencie Powiatów

środa, 21.1.2015 10:04 1095 0

W czwartek, 15 stycznia Jacek Cichura, Starosta Wałbrzyski, gościł w Urzędzie Miejskim w Miliczu na Konwencie Powiatów Województwa Dolnośląskiego.

W spotkaniu samorządowców z całego województwa poza starostami uczestniczył również Wojewoda Dolnośląski,Tomasz Smolarz, oraz Marszałek Województwa, Cezary Przybylski. Podczas pierwszego po wyborach spotkania starostów dolnośląskich najważniejszym punktem były wybory władz Konwentu Powiatów Województwa Dolnośląskiego na lata 2015- 2018 oraz wybór przedstawiciela Dolnego Śląska do Związku Powiatów Polskich i zespołów przy Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Podczas czwartkowego spotkania samorządowcy zdecydowali, że nowym przewodniczącym Konwentu Powiatów Województwa Dolnośląskiego będzie pełniący funkcję Starosty WrocławskiegoRoman Potocki.

Starostowie wysłuchali wystąpienia wojewody na temat dotychczasowych efektów realizacji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w naszym regionie oraz inwestycji planowanych na rok 2015. Na 2015 rok, zgodnie z założeniami Programu dla województwa dolnośląskiego przeznaczono kwotę ponad  60 mln zł, do podziału po połowie na drogi gminne oraz powiatowe. Pieniądze te pozwolą na budowę, przebudowę lub remont kolejnych ok. 100 km dróg w naszym regionie.

Starostowie przysłuchiwali się również z uwagą kwestiom dotyczącym możliwości wydatkowania środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Zgodnie z zapowiedzią Urzędu Marszałkowskiego pierwsze nabory konkursowe wniosków z tego rozdania odbędą się latem tego roku.

źródło: Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

Dodaj komentarz

Komentarze (0)