Nowy sołtys Starego Julianowa

sobota, 2.4.2022 11:21 228 0

29 marca 2022 roku w nowym sołectwie Stary Julianów odbyły się wybory Sołtysa oraz Rady Sołeckiej.

Mieszkańcy w głosowaniu tajnym dokonali wyboru Sołtysa, którym został Paweł Figlak oraz wyboru Rady Sołeckiej, w skład której weszli: Danuta Kominowska, Ireneusz Górski, Halina Jednachowska, Marek Pawłowicz i Paweł Kramarz. Nowe sołectwo powstało w tym roku we wsi Dziećmorowice na wniosek mieszkańców. – Życzę nowemu sołtysowi i jego współpracownikom dużo cierpliwości i samych świetnych pomysłów. Mam nadzieję, że będziemy się często spotykać i razem rozwiązywać problemy naszych mieszkańców – mówi Adam Hausman, wójt gminy Walim.

Gmina Walim

Dodaj komentarz

Komentarze (0)