Nowy chodnik w Dziećmorowicach

wtorek, 14.12.2021 15:25 707 1

W Dziećmorowicach, w ciągu dróg powiatowych nr 2882D i 3368D, Gmina Walim na mocy porozumienia z Powiatem Wałbrzyskim, zakończyła I etap inwestycji drogowej, polegający na budowie ok. 400 m2 chodnika z kostki brukowej. W ramach realizacji robót wykonane zostały nowe i przebudowane istniejące elementy odwodnienia chodnika oraz jezdni. Zmodernizowano też zjazdy do przylegających posesji. Ogólny koszt inwestycji to kwota 430.326,06 zł, z czego 50 tys. zł w ramach zawartego porozumienia dofinansowało Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu. Swoją cegiełkę w poprawę bezpieczeństwa wsi dołożyło Sołectwo Dziećmorowice. W 2020 roku ze środków funduszu sołeckiego zakupiono za kwotę 41.507,06 zł kostkę brukową, z której chodnik został wykonany, a w roku 2021 na wykonanie prac przekazano kwotę 46.079,00 zł. Pozostała część, w wysokości 292.740,00 zł, sfinansowana została z budżetu Gminy Walim. W przyszłym roku planowane jest wykonanie następnych 400 m2 chodnika. Cieszy fakt, że mieszkańcy Dziećmorowic już zaplanowali kolejne środki na ten cel w funduszu sołeckim na 2022 rok.

źródło: FB Ziemia Wałbrzyska

Przeczytaj komentarze (1)

Komentarze (1)

Oooooo sobota, 18.12.2021 01:18
430 tysi za 400 m2 to jest 1075zl za metr....